Keďže ideme v regresnej terapii do minulosti, tak sa často stretávame s otázkami takzvaných minulých životov alebo reinkarnácie.
Hľadajte odpovede aj na svoje otázky v týchto témach v článku na blogu Patrika Balinta
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Numerologický výklad
Nadhľad nad životným príbehom môže sprostredkovať aj numerológia. Nahrávku s numerologickým výkladom si môžete objednať tu...

Výcvik regresnej terapie

Regresná terapia nám aj na základe cesty do našej minulosti umožňuje riešiť problémy, spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti duchovného rastu, naše korene a našu cestu, prípadne spôsoby kráčania po nej, posúvať hranice nášho poznania, posúvať hranice našich schopností. Na Základnom kurze bude prednášaná Základná technika

Základný kurz je úvodným kurzom k dvojročnému terapeutickému výcviku regresnej psychoterapie.
Výcvik je výukový s dôrazom na osobnostný rozvoj. Určený pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe, prípadne aj s touto prácou pomáhať iným. Celý výcvik je ukončený certifikátom (podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov a seminárov výcviku a napísanie práce v rozsahu 30 strán na nejakú tému teórie alebo praxe regresnej terapie, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax regresnej terapie a prax regresnej terapie v supervízii na úrovni 60-tich klientov).

Výcvik je rozdelený na kurzy a semináre :
Základný kurz, Pokračovací I kurz - Prenatálna technika, Pokračovací II kurz - Technika práce na diaľku, Pokračovací III kurz - Vzťahová technika, Pokračovací IV kurz Detstvo, Pokračovací V kurz - Archetypálna vzťahová technika, Pokračovací VI kurz - Technika profiling a ďalšie, Seminár kazuistiky, Seminár rakovina, vírusy, genetické a mentálne poruchy, Seminár mužsko-ženský princíp

Zdieľať štúdium regresnej terapie

Základný kuz

Informácie o základnom kurze regresnej terapie čítaj ďalej...

Kurz Prenatálna terapia

Informácie o kurze Prenatálnej terapie čítaj ďalej...

Kurz Práca na diaľku

Informácie o kurze Práce na diaľku čítaj ďalej...

Kurz Vzťahová terapia

Informácie o kurze Vzťahová regresná terapia čítaj ďalej...

Kurz Detstvo

Informácie o kurze Detstvo čítaj ďalej...

Kurz Archetypálna terapia

Informácie o kurze Archetypálna vzťahová terapia čítaj ďalej...

Kurz Profiling

Informácie o kurze Profiling čítaj ďalej...