Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Empat
V novembri 2009 prebehlo prvé stretnutie Empatov na Slovensku. K dispozícii je nahrávka prednášok a celého seminára. Viac informácií o objednávke nahrávky...

Záverečná práca Mudr. Zlatica Madzinová

Záverečná práva vo formáte rtf
Záverečná práva vo formáte doc


Spôsoby použitia a kombinácie liečby pacienta alopatickou medicínou, homeopatiou a regresnou terapiou.

MUDr.Zlatica Madzinová
Ľudský organizmus je n nástroj ducha. Duchovná vitálna sila oživuje materiálne telo a udržuje všetky jeho časti v harmonickom vitálnom súlade pocitov a činností.Takže náš rozumom nadaný duch môže tento nástroj-telo používať k naplneniu vyššieho účelu našej existencie. Z tohto pohľadu zdravie môžeme definovať ako stav pohody, kedy sa cítime dobre, bez akýchkoľvek podmienok. Žiť život v prítomnom okamžiku a primerane reagovať spôsobom zodpovedajúcim situácii, ktorá vznikla.
Z tohto vyplýva,že choroba je zúžený pohľad- blud. Odstrániť ho môžeme, len ak si ho uvedomíme.
Toto môžeme dosiahnuť napr:
meditáciou
psychoanalýzou
filozofiou
homeopatiou
regresnou terapiou....
Choroba nie je zasiahnutie orgánov, ale narušenie vitálnej sily. Pokiaľ vládne vitálna sila, nemôže byť zasiahnutá žiadna časť tela.
Vitálna sila pôsobí primárne prostredníctvom určitých kontrolných orgánov-systémov.
Tieto orgánové systémy sú:
- myseľ – jej narušením vznikajú prejavy na srdci, pľúcach a takmer v každej časti tela /napr. strach spôsobí palpitácie, sťažené dýchanie, tras, mimovoľný odchod moču, stolice./
- nervový systém- jeho narušenie spôsobí pocity bolesti, poruchy citlivosti....
- endokrinný systém – je hormonálny systém, zvýšené, alebo znížené vylučovanie hormónov spôsobí zmeny v rôznych častiach tela /kosti, ovplyvnenie puberty, menopauzy./
- imunitný systém – jeho narušenie spôsobuje alergie, autoimunitné poruchy, sklon k opakujúcim sa infektom....

Každý človek sa rodí, resp. počas života získava sklon k určitým špecifickým orgánovým patológiám (ischemická choroba srdca, artritída,....). Tieto sa aktivujú vtedy,
ak vznikne narušenie funkcie nervového, endokrinného alebo imunitného systému - vzniká centrálne narušenie.
Prejavom centrálneho narušenie môže byť napr. pálenie plosiek nôh, nejedná sa tu však o poškodenie dolných končatín, ale je to špecifická zmena v nervovom systéme. Podobne zapáchajúci moč nie je prejav poškodenia obličiek, ale prejav metabolických zmien spôsobených centrálnym narušením.

Pri liečbe je dôležité pochopiť, čo má byť pri chorobe liečené. Choroba nie je niečo lokálne, je to narušenie celej bytosti.

Ľudské telo je zložitý systém, ktorý funguje na veľmi jednoduchých princípoch. Je zaujímavé sledovať jednotlivé prepojenia orgánov, ich prejavy a snažiť sa ich pochopiť. Vlastne snažiť sa cez telo chápať to, čo nám chce povedať. Do tajov prepojenia nášho organizmu nás čiastočne zavádza aj tisíce rokov overená čínska medicína, akupunktúra, ajurvéda......

Tak ako chápeme ľudské telo a vidíme jeho vonkajšie prejavy – napr. vyrážka teplota, bolesť, búšenie srdca....., snažíme sa mu čo najskôr pomôcť, alebo zmeniť tieto prejavy, ktoré klient môže vnímať ako nepríjemné. Ponúka sa nám niekoľko spôsobov:
A/ alopatická medicína
B/ homeopatická liečba
C/ regresná terapia

A/ použitie alopatickej medicíny – jedná sa najčastejšie o umelo vyrobené látky, ktoré vedia zasiahnuť do fungovania organizmu a daný prejav organizmu zmeniť – napr. potlačiť bolesť, vyrážku, zvýšenú telesnú teplotu....Organizmus na túto alopatickú látku môže reagovať viacerými spôsobmi:
a) daný prejav sa viac neobjaví, organizmus ho „spracuje“ /napr. zníži sa telesná teplota/ Toto vidíme často u kratotrvajúcich akútnych ochorení.
b) po vyčerpaní účinku lieku nanovo sa objaví bolesť, telesná teplota, vysoký tlak...
c) daný prejav sa viac neobjaví, ale vznikne úplne iný prejav – spravidla na hlbšej úrovni /napr. po potlačení kožného ekzému vzniknú problémy s dýchaním-astma/.

U dlhotrvajúcich ochorení, ako je napr. vysoký tlak, skleróza multiplex, psychiatrické ochorenia, reumatoidné ochorenia /kde príčinu nepozná alopatická medicína/, si všímame, že alopatické lieky majú silu na čas zmeniť stav ochorenia /t.j. zmeniť jeho prejavy/, po čase opäť dochádza k relapsu a ochorenie sa prejaví v plnej sile. Vtedy sa zvyšujú dávky alopatických liekov, resp. do liečby pridávame ďaľšie alopatiká. Tento začarovaný kruh čiastočnej úľavy pacientovi aj tak väčšinou končí stále výraznejšími poškodeniami organizmu.
Prípad alopatická liečba:
T.č.49 ročná pacientka s reumatickým ochorením, ktoré vzniklo pred l3 rokmi t.j.r.l997.Ochorenie začínalo ako bolesti neskôr opuchy kľbov rúk,zápastí,kolien,členkov a drobných kľbov nôh. Po potvrdení reumatického ochorenia bola predpísaná kortikoidná liečba a nesteroidné antireumatiká.Po prechodnom zlepšení stavu dochádza k zvýraznenie opuchov a bolestivosti postihnutých oblastí a boli doporučené vyššie dávky kortikoidnej terapie. Jej nežiadúce účinky sa prejavili vo forme postihnutia očí – conjuctivitis sicca, a vo forme postihnutia krvotvorby, kedy dochádza k vzniku anémie/poklesu červených krviniek./ Pre nedostatočný účinok kortikoidnej liečby je do liečby pridaný Metotrexátod r.2001.
V roku 2002 sme u pacientky zistili hepatopathiu /oslabenie činnosti pečene./Následne u pacientky vzniká gastropatia /bolestivé a zápalové postihnutie sliznice žalúdka./Kedže bolesti a opuchy kľbov sa opať zhoršili, pacientka užíva Prednisom+metotrexát+do liečby je pridaný Plaquenil.R.2OO3 u pacientky vznikajú varikoflebitídy /zápaly žíl dolných končatín/.
Pri vyšetreniach sa zisťuje,že pacientka trpí sekundárnou osteoporozou / preriednutie kostí – jeden z ďaľších nežiaducich účinkov kortikoidnej liečby./Do liečby bol ešte pridaný Sandimun neoral.
Keďže ani táto kombinovaná liečba reumatoidnej artritídy zatiaľ nezastavila prejavy ochorenia – pacientka má deformácie prstov na rukách a chodidlách, objavujú sa ranné stuhnutia a opuchy kľbov,pretrváva bolestivosť- r.2OO5 je pacientka doporučená na biologickú liečbu Remicade v injekčnej forme.Po nej dochádza k čiastočnej úľave bolestí, napriek tomu v r.2OO6 prekonáva pacientka gastroduodenitídu /zápal sliznice žalúdka a dvanástornika/ , má diagnostikovaný anemický syndróm ťažkého stupňa.Opakovane prekonáva varikoflebitídy /zápaly žíl/, v r.2009 je zistená trombocytóza /zvýšený počet krvných doštičiek/.
Nežiadúce účinky kortikoidnej liečby: postihnutie kostnej drene a tým krvotvorby,postihnutie endokrinného systému, gastrointestinálneho systému, osteoporóza...B/ Pre lepšie pochopenie toho, čo sa tu deje, pokúsme sa vnímať klienta celistvejšie. Okrem fyzických prejavov, ktoré nám ukazuje telo má tento klient aj iné, mentálne prejavy, psychické prežívania. Na základe spojenia týchto pozorovaní môžeme sa snažiť pochopiť, čo všetko sa snaží organizmus prejaviť. Tu je dobre použiť lieky, ktoré zasahujú do riešenia viacerých príznakov pacienta. Sú to homeopatické lieky. Na ich podanie berieme do úvahy všetky fyzické aj psychické prejavy pacienta, ktoré sa snažíme pochopiť. Nie je jednoduché pochopiť celú „pravdu“ o jednotlivých homeopatických prípravkoch, lebo aj tam máme vonkajšie prejavy daných látok a snažíme sa uchopiť ich vnútorné prežívanie.
Tým som veľmi jednoducho naznačila, čo to homeopatia je – sú to látky, ktoré nám poskytuje príroda z minerálov, rastlín a živočíchov, ktoré nesú v sebe informáciu celej evolúcie vývoja daného druhu.
a)Prejavy minerálov naznačuje už ich štruktúra – sú to systematické osobnosti, hlavným prejavom je organizovanosť.Problém minerálnych liekov vzniká pri rozrušení štruktúry a organizácie,rozbití vzťahov,zlyhaní pri výkone...
b)U rastlín je hlavným prejavom citlivosť.Problém vzniká hlavne pri emocionálnom alebo telesnom zranení.Vidíme tu jemnosť,ľahkú ovplyvniteľnosť,podráždenosť,ale aj adaptabilita,nevyrovnanosť.
c)U zvierat vidíme veľa súťaživosti,veľmi živý prejav,príťažlivosť,agresivitu a zlomyselnosť,ale aj láskyplnosť,starostlivosť .Zvieracím liekom je spoločný konflikt, ktorý vychádza z vnútorného rozdelenia/ľudská a zvieracia stránka/. Problém vzniká pri zlyhaní v súťaži, v láske, v útoku, pri pocitoch zanedbávania.

- v spojení s pozorovaním môžeme vidieť rôzne prejavy napr. hadov. Aj keď nesú veľa spoločných znakov, napr. zvádzanie, opustenie, dualita , konstrikcia, kongescia, krvácanie, .... predsa je každý z nich neskutočne jedinečný. A tak nachádzame hada, ktorý je veľmi rýchly, agresívny a jeho jed veľmi rýchlo účinkuje a poškodzuje tkanivá, na druhej strane sú hady
plaché, ktoré ublížia len vo veľkom ohrození a ich jed pôsobí oveľa pomalšie.

.
Podaním homeopatického prípravku organizmus človeka akoby dostal určitú informáciu –kľúč - na zmenu, ktorú uskutoční sám. Je to ozdravný proces organizmu. Po takejto liečbe dochádza k ústupu prejavov ochorení, v ktorých sme týmto pacientom nevedeli alopatickými liekmi pomôcť. Prejavy poškodzovania organizmu sa „zastavili“ a nové ataky daného ochorenia nevznikajú.

Prípad:

21 ročná slečna, bez akýchkoľvek fyzických bolestí a ťažkostí sa zobudila ráno s tým, že nevidí. Bola prevezená na hospitalizáciu, na neurologické odd. nemocnice, kde po prevedených vyšetreniach bola diagnostikovaná skleróza multiplex /je to ochorenie nervového systému, ide o poškodzovanie myelínovej pošvy nervov, následkom čoho dochádza k poruche prenosu vzruchov ./ Ochorenie pomaly napreduje a podľa miesta postihnutia určitej oblasti dochádza k znefunkčneniu danej časti organizmu. Pacient sa postupne stáva neschopným pohybu, resp. sú poškodené rôzne funkcie v organizme/.
U klientky došlo k poškodeniu v oblasti prevodu vzruchov k zrakovému svalstvu.
Po alopatickej kortikoidnej liečbe došlo k ústupu príznakov ochorenia, pretrvávalo ale dvojité videnie pri pohľade do strán a pokles ľavého horného viečka. Po hospitalizácii prišla ku mne, kde som jej vysvetlila predpokladaný priebeh ochorenia a možnosti alopatickej liečby a jej nežiadúcich účinkov.
Rozhodla sa pre homeopatickú liečbu. Po prejavení sa účinku homeopatika, postupne vysádzala kortikoidnú liečbu. Zhoršenia sa zopakovalo ešte 2x. V stúpajúcej potencii som podala homeopatický liek.
Dnes má pacientka 39 rokov, cíti sa bez výraznejších ťažkostí, pretrváva dvojité videnie pri pohľade do strán a pokles horného viečka vľavo. Napriek doporučeniu, aby pri tomto ochorení nedošlo k otehotneniu, čo by malo neprieznivý vplyv na zhoršenie ochorenia, klientka vychováva svoje dieťa.
Vidíme, že po homeopatickej liečbe došlo k zastaveniu prejavov ochorenia, skleróza multiplex sa nerozvíja ďalej a nepoškodzuje organizmus.
Klientka ma navštevuje ako svojho ošetrujúceho lekára, doteraz sme riešili len krátkotrvajúce ochorenia /nachladenie, bolesti LS chrbtice/. Relaps ochorenia sklerosis multiplex sa pri týchto zhoršeniach doteraz neobjavil.

Homeopatickými liekmi vieme úspešne zasiahnuť, pomôcť už aj pri mentálnych príznakoch, ktoré by v budúcnosti vyústili pravdepodobne do psychických, resp. fyzických prejavov.

Aké môžu byť reakcie po podaní homeop.lieku:

- a) klient po podaní homeopatického lieku nepociťuje žiadnu zmenu – znamená to, že sme nedostatočne pochopili problém pacienta, liek nezaúčinkoval, ale ani nespôsobuje vedľajšie účinky.
- b) po podaní lieku dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu, tento ale pretrvá krátkodobo a príznaky ochorenia sa vrátia. /nepochopili sme dostatočne hĺbku problému klienta, je tu nutnosť nájsť nový liek/.
- c) určité problémy pacienta sa zlepšia, časť ale pretrvá, pacient pociťuje zlepšenie zdravotného stavu.
- d) proces ochorenia sa krátkodobo zhorší, klient sa ale cíti psych.lepšie, následne dochádza k zlepšovaniu celkového zdravotného stavu. Daný problém sa viac nevráti Toto je ideálny účinok homeopatického lieku.
- e) dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu – toto vidíme skôr u krátkotrvajúcich ochorení.
- f) zdravotný stav klienta sa zlepší, ale vzniknú nové príznaky spravidla na hlbšej úrovni. Najčastejšie to býva u riešení kožných problémov klienta, kedy neberieme do úvahy celú konštitúciu pacienta./homeopatický liek sa dáva skôr na lokálne prejavy, podáva sa dlhodobo v malých potenciách.Problém sa potlačí a prejaví sa na hlbšej úrovni./


O dôležitosti pristupovať ku klientom celistvo – to znamená zobrať do úvahy všetky fyzické, psychické a mentálne prejavy nás presviedčajú klienti, ktorí majú veľa fyzických prejavov ochorenia.Prípad:

Prípad mladej ženy, ktorá je v mojej starostlivosti od r.2OO3.
Prišla za mnou , aby som jej pomohla riešiť pocity nechutenstva, opakujúcich sa zápalov hrdla a nespavosti.
Pri podrobnejšom preberaní prípadu som sa dozvedela, že klientka máva od detstva zápaly stredného ucha, ktoré je bolo pred rokom operované, odvtedy ma z ľavého ucha zapáchajúci výtok. Pociťuje pichavé bolesti uší. Kvôli opakujúcim sa nachladeniam sú jej dlhodobo predpisované antibiotiká, ktoré majú len čiastočný účinok úľavy, pokiaľ ich berie. Pociťuje aj zhoršenie sluchu. Od operácie nosovej prepážky pociťuje neustále stekanie hlienov. Má dlhodobo gynekologické problémy – pociťuje pichavé bolesti v ľavom podbrušku. V detstve jej vyoperovali pravý vaječník, od 27 rokov má opakované zápaly ľavého vaječníka. V r.1999 jej vyoperovali 2/3 ľavého vaječníka. Pociťuje neustály chlad, keď sa trochu prehreje, svrbí ju telo a hlava, má červené fľaky po tele. Pociťuje striedavé bolesti v hrudnej a driekovej oblasti chrbtice, občasné bolesti hlavy. Má pocit búšenie srdca. Na ploske ľavej dolnej končatiny má od r.l996 otlak, ktorý jej spôsobuje bolesti pri chôdzi. Ten bol
opakovane chirurgicky riešený, ale stále vznikol nanovo.
V alopatickej medicíne máme len veľmi obmedzené možnosti riešenia nechutenstva a únavy,a snažíme sa vylúčiť iné príčiny týchto stavov /napr. ochorenia iných orgánov/.
Keďže na takýchto vyšetreniach opakovane bola a nepotvrdila sa príčina únavy a nechutenstva, rozhodla som sa prípad riešiť homeopaticky. Tá mi dovoľuje zobrať všetky príznaky ochorení a mentálny stav, ktorý momentálne klientka pociťovala.
Po homeopatickom lieku došlo k úľave bolesti v oblasti brucha. Po postupne prechodnom zhoršení výtoku z ľavého ucha, sa zmenšuje aj výtok a zápach z ľavého ucha. Začína sa zlepšovať aj psychický stav, chuť do jedla. Pretrváva únava, ktorú prijateľnejšie zvláda. Pri pravidelnej kontrole na krčnej ambulancii boli pacientke napriek subjektívnemu pocitu zlepšenia naordinované antibiotiká. Vybrala 2 druhy antibiotík, ktoré úplne zastavili výtok z ľavého ucha, ale spôsobili zhoršenie bolesti hlavy a zvýraznenie nechutenstva, tým aj únavy. Zvýraznili sa aj bolesti chrbtice a brucha.
Rozhodla som sa opäť zopakovať homeopatickú liečbu.Výtok z ľavého ucha sa obnovil,cca po 1 roku ustal. Následne pacientka otehotnela /ako môžeme predpokladať u klientky už bol narušený endokrinný aj imunitný systém.Je pravdepodobné, že keby sa nám nepodarilo posunúť problémy s ušami, nedošlo by k tehotenstvu klientky. Ak si uvedomíme, že operačne mala odstránené 1 a 3/4 vaječníka, to že sa jej podarilo otehotnieť, môže klasická medicína považovať za zázrak/.
Po tehotenstve a pôrode, ktoré klientka zvládla bez výraznejších obtiaží, vyvstávajú nové problémy ohľadom partnerského vzťahu a starostlivosti o deti a klientke sa zhoršujú už niektoré existujúce problémy a vznikajú nové.
Homeopatická liečba už mala len čiastočný efekt a tak sme sa rozhodli pokračovať v liečbe regresnou terapiou.
Absolvovala prenatál, vzťahové techniky, detstvo, znásilnenie, ženský princíp....
Momentálne je klientka v stave, že ma občas navštívi, keď pociťuje potrebu niečo riešiť.
Z bolestí s ktorými prišla sa občas niečo objaví, trápi ju ale chronicky pretrvávajúca bolesť v oblasti plosky ľavej nohy, ktorá vznikla v r.l996. Základnou technikou sa nám podarila len čiastočná úľava bolestí, ale problém pretrváva. Klientka vychováva dvojičky Adamka a Viktorku, ktorí sú už mojimi malými pacientmi.
Myslím,že toto je zložitejší prípad, ktorý si vyžadoval komplexnejšie riešenie, aj keď si uvedomíme,že klientka prichádzala už v stave značného obmedzenia životnej sily.

Týmto som chcela načrtnúť spôsob riešenia mojich klientov. Je zjavné, že nezastupiteľnú úlohu tu zohráva alopatická medicína, ktorá má možnosť veľmi rýchlo zasiahnuť a riešiť akútne stavy ,v resp. život ohrozujúce stavy, ktoré by sme nemali šancu poriešiť iným spôsobom. Následne sa nám ale ponúka zasiahnuť do fungovania organizmu a pomôcť mu zvládnuť a pochopiť, čo a prečo sa v danom čase deje. Na to nám slúžia hlavne homeopatia a regresná terapia.

Druhy spôsobov riešenia prípadov:

1) závisí od akútnosti stavu – zvracanie, silné bolesti, záchvatové stavy, kde sa dá predpokladať, že životná sila klienta zvládne potlačenie príznakov. V dôsledku prežívania akútneho stavu klient nie je spôsobilý venovať čas a energiu a oboznamovať nás s ďaľšími príznakmi, ktoré by nám mohli pomôcť v liečbe.
Vtedy používam:
- a) alopatickú medicínu, kedy veľmi rýchlo vzniká potlačenie daného príznaku, čo nám dá čas na podrobnejšie riešenie stavu.
-b) možné použitie homeopatickej terapie v nízkych potenciách, ktoré má účinok hlavne na fyzickej úrovni – jedná sa tiež o účinok potlačenie prejavov daných ťažkostí. Môže mať svojím pôsobením aj reparačné účinky /napr.Arnica montana, ktorá sa všeobecne používa pri úrazových stavoch, jej účinok je hlavne na tkanivá, kde zabraňuje prejavom poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku úrazu, napr. krvácanie, opuch, ktoré by ďalej poškodzovali okolie miesta úrazu. Nepriamo tým vzniká aj menšia bolestivosť miesta a hojivý proces po úraze prebieha rýchlejšie/. Ideálne po podaní takéhoto lieku by bolo podať klientovi konštitučný liek, čím by sa obnovila životná sila.

2) klient, ktorý príde s veľkým množstvom fyzických príznakov a psychických ťažkostí a je tu zjavné narušenie životnej sily. Vtedy využívam skôr homeopatickú liečbu. Klient sa ňou dostane do zlepšenia zdravotného stavu. Túto kombinujem s regresnou terapiou, ktorá jednotlivými prístupmi posúva obnovu životnej energie človeka.

3) stavy, keď pacient nemá nijaké fyzické problémy, resp. sa vyskytujú minimálne, intermitentne. Problém klient vníma viac na úrovni psychiky - prežívania. Alopatická medicína tu nemá veľa možností zasiahnuť do zdravotného stavu , ak tak len liekmi, ktoré ovplyvňujú psychický stav pacienta.
Opäť ale hovoríme o potlačení prejavov pacienta, nie o ich riešení. Homeopaticky sa musíme snažiť pochopiť, čo sa v pacientovi odohráva. To nie je vždy jednoduché. Ako príklad použijem riešenie problémov malých detí, ktoré okrem prejavov nepokoja, potreby byť stále v prítomnosti matky, si vyžadujú byť neustále prisaté na prsníku, ale nevykazujú iné príznaky. Ak pochopíme, prečo sa dieťa takto správa, homeopatický liek veľmi pomôže. Ak ale pochopenie nie je jednoduché, veľmi jasne sa prípad dá riešiť regresnou terapiou cez matku.

Do tejto skupiny zaraďujem aj problém fajčenia. Moja skúsenosť v tejto oblasti je ale taká, že s klientom musím vyriešiť viacero oblastí, problémov. Týmto klienta môžeme dostať do stavu, kedy fajčenie nebude považovať za nutnosť, resp. prestane fajčiť.Prípad:

Mirka: 32 ročná žena. Fajčí od l4 rokov, pravidelne od l8 rokov. T.č.fajčí viac ako 4O cigariet denne. Má pocit, že je prefajčená. Zápali si cigaretu hneď ako sa zobudí, kde môže, tam fajčí.. Ak je na nejakom jednaní, musí z neho odísť, zafajčí si a vracia sa späť.
Pociťuje asi 2 roky, že nechce fajčiť. Štípe ju z toho v hrdle, pociťuje bolesti na hrudníku, veľa kašle. Fajčiť musí pri káve, v aute, v práci, fajčí aj v noci, keď sa zobudí. Pri stresoch fajčí viac. Snažila sa prestať fajčiť, ale vydržala najviac 1 hod. Uvedomuje si všetky negatíva fajčenia – pôsobenie na pokožku, pľúca, pocit zápachu, obťažovania okolia, ale nevie prestať.
Popri tomto probléme, pri rozhovore sa dozvedám o jej pocitoch nevládnosti, bojí sa, že odpadne. Má pocit, že nezvláda svoju prácu /managerka/, pri nadriadenom pociťuje hrče v hrdle, veľké napätie. Trpí úzkosťou, či na ľudí pôsobí normálne,či ľudia na nej nevidia zmenu oproti predošlému. Ráno po druhej káve stále zvracia. V noci sa potí, máva hrôzostrašné sny. Problémy s menštruáciou – nepravidelná, bolesti v podbrušku, krížoch. Opakované mykózy. Problémy so sexuálnym stykom. Bolesti hlavy – v čele, tupá bolesť. Bolesti pravého ucha – slabšie počuje. Popisuje občasný opuch tváre, očí, nôh, rúk. Je zimomrivá, pociťuje chlad v kostiach. Spáva naobliekaná, v ponožkách. Nevie byť chvíľu v kľude.
V detstve otec popíjal – jej myšlienky, priala si, aby otec zomrel. Keď mala 10 rokov, otec spáchal samovraždu. Zažila obdobie, kedy bola nezamestnaná, absolútne bez peňazí. Bolo to pre ňu veľmi zlé obdobie. Nemala ani na jedlo. Teraz má strach o prácu, o to, že bude mať málo peňazí na účte. Práca musí byť urobená na viac ako na lOO%.
Javí sa nám tu väčší okruh problémov, ale klientka prišla riešiť cigarety, tak ako prvá regresná terapia bolo riešenie fajčenia. Dostali sme sa na záchody školy, kde sa prvý krát pokúša fajčiť, napriek tomu, že je to zakázané. Má strach, aby niekto neprišiel. Nechutí jej to a je jej z toho nevoľno. Dôležitý bol ale pocit, že kto fajčí na záchode, je viac ako ostatní.
Vtom ju začalo ťahať do spánku, spôsobovala to sivá hmota v oblasti hlavy, ktorá jej kázala oddýchnuť si a nič neriešiť. Pri tomto sedení sme robili odvedenie ducha, po ktorom sa zmiernili pocity bolesti hlavy, došlo aj k psychickej úľave.
Následne sme riešili viacero jej problémov cez homeopatickú liečbu prelínajúc to regresnými terapiami. Prešli sme prenatál, detstvo, dlhšie sme riešili problémy s otcom, vzťahové techniky, ženskosť..... Počas postupných riešení vyvstávali ďaľšie pocity a problémy – nikto ma nemá rád, strach zo samoty, pocity sebanenávisti, odporu k svojmu telu. Alkoholizmus.
Postupne dochádza k psychickému a fyzickému uvoľneniu.Vedela si už dať určité obmedzenia, čo sa týka cigariet. Ráno už vyfajčí len 3cigarety, večer štyri. Nefajčí vo vlastnej pracovni, v aute. Čo bolo dôležité, tieto posuny ju veľmi tešili, začala mať radosť zo života, z práce. Stratili sa obavy z budúcnosti. Rozhodli sme sa urobiť ešte vzťahovú techniku k cigarete. Tam sme výrazný posun nezaznamenali.
Dnes klientka ešte fajčí, aj keď v obmedzenom množstve /cca 10 cigariet denne/. Dôležité je, že to už nie je pre ňu nutnosť. T.č. udáva, že si zafajčí skôr z pocitu odmenenia sa. To, čo sme urobili, považuje za pozitívny krok k zmene svojho zdravotného stavu. Naďalej ma občas navštevuje, chcela by prestať úplne fajčiť.

4) ďaľšou skupinou klientov sú psychické a psychiatrické ochorenia. Medzi ne patria psychózy, neurózy, fóbie, schizofrénia, mentálne postihnutia....
Napriek tomu, že pracujem s veľkým množstvom klientov s psychiatrickými ochoreniami /schizofrénia, mentálne postihnutia, demencie/, sú to klienti, ktorí sú pod vyššími dávkami psychofarmák.Títo klienti sa mi javia ako bez uvedomovania si svojho stavu, naopak, ak dochádza k rozkolísaniu psych.stavu, často tieto príznaky somatizujú, bez objektívneho nálezu fyzického postihnutia.
Je tu ešte skupina klientov, ktorí sa z bežného života dostávajú náhle do stavov úzkosti, fóbie, depresie / napr .popôrodné depresie, psychické stavy po vyskúšaní drog, depresie po dlhodobom pretrvávaní somatického ochorenia/ . Títo si oveľa jasnejšie uvedomujú zmeny, ktoré sa v nich dejú a veľmi intenzívne vyhľadávajú pomoc. Zdá sa, že riešenie týchto stavov nie je jednoduché, napriek tomu, že nemuseli pociťovať fyzické problémy, resp. ich bagatelizovali, Je tu tiež nutnosť vyriešenia viacerých problémov.Záver:
Spomínam si,že niekedy dávno som vyslovila vetu, ktorej dosah začínam chápať až teraz./bolo to v čase,keď som nevidela východiská riešenia stavov alopatickou medicínou./ Vtedy som myslela aj na látky, o ktorých sa tradovalo,že poškodzujú organizmus /napr.arzén,jedy..../Dnes naozaj podávam týmto ľuďom takéto látky, ale v homeopatickom riedení,kedy majú silu nie poškodiť organizmus,ale vyvolať v ňom liečivý proces.
Regresnú terapiu vnímam ako najbližšiu možnosť priblížiť sa k duši klienta a pomôcť mu pri tom, čo sa práve rozhodol zvládnuť.