Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
V regresnej terapii využívame najnovšie techniky asociatívneho vybavovania z pamäte, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.
Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť. Kedy minulosť ostáva len studnicou poznania.
Vniknúť do problematiky sebapozania, pomáhacích profesií a psychoterapie? Čítajte viac v informáciách o výcviku a štúdiu...

Novinky

Novinky na stránke za posledných 30 dní.
 strán 1 / článkov 8
   1   
  

10.12.2017

Kurz Archetypálna terapia v časti Výcvik regresnej terapie

Informácie o kurze Archetypálna vzťahová terapia čítaj ďalej...

10.12.2017

10.12.2017

10.12.2017

10.12.2017

10.12.2017

Základný kuz v časti Výcvik regresnej terapie

Informácie o základnom kurze regresnej terapie čítaj ďalej...

10.12.2017

Termíny v časti Štúdium a aktivity

Termíny výcvikov, seminárov a prednášok čítaj ďalej...

10.12.2017

 strán 1 / článkov 8
   1