Rod
Téma "Pozornosť v Rode" je častou témou v terapeutickom procese. V článku na blogu Patrika Balinta si môžete o tejto téme prečítať viac.
Regresná terapia on Facebook
Predpôrodná príprava
Téma individuálnej predpôdornej prípravy súvisí s teóriou a hlavne praxou regresnej terapie.

Mgr. Dudinská Janka

Mgr. Dudinská Janka
Psychologička a psychoterapeutka s licenciou SKP, certifikátom EAP a certifikátom RT

Profesionálne zameranie:
Psychoterapia, osobnostné problémy,
manželské a partnerské poradenstvo, rozvody,
rodinné problémy, hľadanie príčin problémov,
krízy, osobnostný rast, hľadanie zmyslu života,
podpora zdravého životného štýlu

Kontaktné údaje:
Súkromná psychologická poradňa
pre jednotlivca, pár a rodinu

Majstra Pavla 13, 054 01 Levoča, 2. poschodie

Mobil:   0915 765 068, 0903 603 154
Telefon: 053/451 2479
E-mail   dudinska@levonet.sk

Objednávky telefonicky, konzultáciu je potrebné dohodnúť dopredu.

Pohľad na terapeutický proces:
Moje profesionálne zameranie je ovplyvnené záujmom o človeka, o jeho miesto tu na zemi v jeho vlastnom scenári . Je pre mňa výzvou sprevádzať ho v čase, keď požiada o pomoc. Využívam viaceré psychoterapeutické techniky a prístupy, ale vždy prístup zameraný práve naňho, aby mohol porozumieť, čo sa s ním deje, aby sa mohol rozhodnúť, kam chce ďalej kráčať.

Vzťah k regresnej terapii:
Regresná terapia je technikou a súčasne prístupom k človeku. Opiera sa o empatiu, nehodnotenie, akceptovanie človeka takého aký je. Je v nej zdôraznená jedinečnosť nášho ľudského vývoja. Umožňuje pracovať v prítomnosti, ale otvára cestu aj do hlbokej minulosti, do minulých životov. Do toho miesta, kde sú uväznené príčiny a odpovede, prečo tu a teraz nemôžme inak vidieť, cítiť, chápať, prečo sa nám životné situácie opakujú.

Štúdium a práca
1974 – 1978 – Štúdium na Katedre psychológie FF UK Bratislava
1978 – 1980 – Psychiatrické oddelenie Bytčica – OÚNZ Žilina– klinická
psychologička
1980 – 1986 – Výchovný ústav pre mládež, Spišský Hrhov
1981 – 1983 - Skupinový psychoterapeutický výcvik – psychodynamický
/PhDr. Štúrová Jana, PhDr. Kožnár Ján/
1986 – 1991 - Manželská a predmanželská poradňa
1987 - Výcvikový kurz – Psychoterapia funkčných sexuálnych porúch
/psychiatrická liečebňa Kroměříž, Doc. PhDr. Kratochvíl S./
1984 -1989 - Výcviky hypnoterapie podľa Miltona Ericksona,
/PhDr. K.Balcar,CSc, prom.psych.Vančura M., PhDr.Zíka J./
1990 -1993 - Rogers – The person – Centered Approach /riad. progr. Charles
Devonshire/
1991-2005 - Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca,
pár a rodinu
2000- Prevenčný program „Povedz to priamo“
/lekt. PhDr. Holubová Olga, riad. IVS v ČR/
2001– 2005 - Training in Family therapy model of Virginia Satir
/prof. Walter Zahnd Chico State Univerzity v Kalifornii/
2005 – 2010 - Regresná terapia /lekt. Ing. Balint Patrik/

Osvedčenia
1997 Zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS
1997 Slovenská komora psychológov – Osvedčenie o oprávnení vykonávať
psychologickú činnosť
2000 Medzinárodný certifikát cvičiteľa Jogy
2002 Európsky certifikát EAP pre psychoterapiu
2003 Slovenská komora psychológov - Osvedčenie o oprávnení vykonávať
psychoterapeutickú činnosť
2008 Certifikát SPS na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
2010 Certifinát Regresná terapia pod vedením lektora: Patrika Balinta

Licencia SKP v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia a pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia
Moje profesionálne zameranie je ovplyvnené záujmom o človeka, o jeho miesto tu na zemi v jeho vlastnom scenári . Je pre mňa výzvou sprevádzať ho v čase, keď požiada o pomoc. Využívam viaceré psychoterapeutické techniky a prístupy, ale vždy prístup zameraný práve naňho, aby mohol porozumieť, čo sa s ním deje, aby sa mohol rozhodnúť, kam chce ďalej kráčať.
Regresná terapia: Regresná terapia je technikou a súčasne prístupom k človeku. Opiera sa o empatiu, nehodnotenie, akceptovanie človeka takého aký je. Je v nej zdôraznená jedinečnosť nášho ľudského vývoja. Umožňuje pracovať v prítomnosti, ale otvára cestu aj do hlbokej minulosti, do minulých životov. Do toho miesta, kde sú uväznené príčiny a odpovede, prečo tu a teraz nemôžme inak vidieť, cítiť, chápať, prečo sa nám životné situácie opakujú. Porozumením minulých udalostí sa človek môže oslobodiť od tyranie jedného významu, ktorý si urobil práve „tam“. Rozšírením možnosti videnia, cítenia a pochopenia sa vracia človek do prítomnosti slobodnejší a zrelší.

Záverečná práca Mgr. Janka Dudinská

Záverečná práca k certifikácii RT (Regresnej terapie) čítaj ďalej...