Patrik Balint

Prednášky a Úvahy hlavne z praxe Regresnej terapie. Zážitky, Analýzy, Stratégie. Aby sme žili v prítomnosti.

Rozhovor o Regresnej terapii

30-03-2015

Rozhovor s Táťánou Kročkovou o mojom živote a Regresnej terapii

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 24.08MB

Modely správania

25-02-2015

Prednáška o modeloch správania, ktoré nás v živote ovplyvňujú

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 39.65MB

Mužský svet počas tehotenstva a pôrodu

25-02-2015

Prednáška o mužskom svete počas tehotenstva a pôrodu

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 69.95MB

Prenatálne obdobie a pôrod ako Mapa života

25-02-2015

Prednáška o prenatálnom období a pôrode ako mape nášho života

More   Download

Filetype: MP3 - Size: 36.58MB

Go to episodes archive