Máša Plotěná

Máša Plotěná
regresný terapeut, terapeut TOP


Základné info:

Celý život pracuji ve zdravotnictví. Nedostávalo se mi odpovědí na některé otázky, tak jsem je začala hledat. Prvním seznámením s alternativními metodami pro mne byl kurz Modré alfy u Petra Velechovského, obsahující základní techniky meditace, léčbu na dálku, programování a další. Potom následoval základní kurz regresní terapie u Andreje Dragomireckého, zasvěcení do Reiky I. a II. stupně Jitkou Pivoňkovou, pak Univerzita Nové doby Milana Calábka, čtyřletý výcvik regresní terapie u Patrika Balinta a kurz Bio-Touch u lektorky Shahrzad Awyan.

Celý pracovní život se věnuji práci na odhalování genetické podstaty člověka. Něco mi ale na čistě vědeckém pohledu scházelo. Člověka nelze determinovat jen soustavou jeho genů. Seznámila jsem se s metodami regresní terapie. Je to vlastně také sytém vycházející z posloupnosti a návaznosti dávných psychologických stavů a postojů, které ovlivňují současného člověka stejně tak, jako jeho genetický kód , jeho rody. Genetik Francis Crick napsal známou knihu „Věda hledá duši“. Z filozofického hlediska není jasné, co přesně Crick měl na mysli. Pojem duše je jiný u Platóna a naprosto odlišně si duši představuje Aristoteles a ještě jinak Tomáš Akvinský. V jednom se však shodnou všichni – duše, ať je to cokoli- se nedá změřit ani zvážit.

Kde a ako sa objednať:

Objednávejte se nejlépe písemně emailem: mplotena@seznam.cz, nebo SMS a v poslední řadě telefonickou domluvou na čísle 721 589 507 mezi 16-19 hodinou.

Kde pracuje:

Pracuji na adrese Novotného 43, Brno – Černá pole

Pohľad na terapeutický proces:

Na prvním sezení klienta seznámím s metodami, které používám. Během rozhovoru zjistíme problém, přivádějící jej na sezení, a domluvíme se na technice práce. Když klient přichází poprvé, a nemá žádné zkušenosti s regresní terapií, většinou pracujeme tak, že si klient prochází velkou část procesu v duchu sám. Rozhodne-li se pro další spolupráci, pokračujeme náročnějšími technikami.

Regresní terapie pracuje na úrovni nevědomí a vybavování si, přenášení pocitů, emocí do vědomí, kde se jednotlivé programy zpracovávají. Jde o úplné uvědomění si fyzického, či psychického problému a jeho pochopením, popsáním všech souvislostí problém vymizí a přestane být traumatizující.

Vzťah k regresnej terapii:

Regresní terapie je mým hlavním zaměřením. Metodu pokládám za velmi účinnou. Odhaluje základ problémů a odkrývá zájemci vysvětlení jejich vzniku. Řešení si najde každý sám, já mu k tomu jen napomáhám.

Iné zameranie:

Jako doplňkové metody používám klasický Tarot a na fyzické úrovni Bio-Touch. Dříve se tato metoda nazývala léčení biomagnetickým dotykem. Jedná se o metodu lehkého doteku, kdy se konečky prstů lehce dotýkají konkrétních bodů na těle. Bio-Touch lze využít k léčení všech typů zdravotních problémů.

Záverečná práca k výcviku: ZP-RT-Masa Plotena2010.rtf.zip

Kontakt na terapeuta

Ak sa chcete nieco opýtať alebo informovať, nech sa páči volajte, píšte... Objednať sa je možné len telefonicky.

Novotného 43, Brno – Černá pole

721 589 507

mplotena@seznam.cz

Regresný terapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter