Mirka Bárány

Mirka Bárány
regresný terapeut, terapeut TOP


Základné info:

Regresnej terapii sa venujem profesionálne od roku 2011. Absolvovala som kompletný výcvik regresnej terapie, doplnkové semináre a ďalšie kurzy, ktoré ma neustále posúvajú ďalej. Pri práci s klientmi využívam aj nový druh terapie - Terapiu prítomného okamihu – TOP.

Všetko, čím som si v živote prešla, sa mi dnes vďaka regresnej terapii prepája a plne to využívam aj v terapeutickej praxi.

Kde pracuje:

Košice, Mikovíniho 19, 2. posch.

Kde a ako sa objednať:

Telefonicky na čísle 0905 836 337 (po 17.00) alebo emailom: vipmirka10@gmail.com

Pohľad na terapeutický proces:

Terapeutický proces vnímam ako osobný, intímny a vysoko efektívny proces, v ktorom môže klient zo seba „zhodiť“ celoživotnú ťarchu, záťaž, či problémy. Je to proces, kedy je klientovi venovaná 100% pozornosť zo strany terapeuta a klient si môže dovoliť hovoriť o všetkom, bez zábran a nikdy nie je hodnotený, či súdený. Klienti sú vedení tým najefektívnejším spôsobom, aby sme dosiahli cieľ terapie – vyriešenie problému, či problémov.

Vzťah k regresnej terapii:

Môj vzťah k regresnej terapii je mimoriadne silný, jedinečný, plný úcty, pokory a vďačnosti. Je to sféra, ktorá ma posúva v živote ďalej bez utrpenia, tápaní sa v ťažkostiach či dlhodobých problémoch. Regresná terapia je mojou každodennou súčasťou a to nielen v terapeutickej praxi. Práca s klientmi ma hlboko napĺňa a posúva životom.

Iné zameranie:

  • Terapia prítomného okamihu
  • Osobný a motivačný koučing

Záverečná práca k výcviku: ZP-RT-MirkaBarany.docx

Kontakt na terapeuta

Ak sa chcete nieco opýtať alebo informovať, nech sa páči volajte, píšte... Objednať sa je možné len telefonicky.

Košice, Mikovíniho 19, 2. posch.

0905 836 337

vipmirka10@gmail.com

Regresný terapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter