Mudr. Zlatica Madzinová

Mudr. Zlatica Madzinová
praktický lekár pre dospelých


Základné info:

Pracujem ako praktický lekár pre dospelých v Košiciach

Kde a ako sa objednať:

Zlatka nás tento rok 2019 opustila. Jej terapeutický život bol plný pomoci a odovzdania. Zase sa niekedy stretneme, Zlatka...

Pohľad na terapeutický proces:

Popri alopatickej medicíne sa venujem aj homeopatickej liečbe a regresným terapiám. Kombináciou týchto spôsobov sa dá efektívne pomôcť klientovi v prípade, že niektorý z týchto spôsobov samostatne nevie dosiahnúť zlepšenie zdravotného stavu a prežívania. Pri liečbe je dôležité pochopiť, čo má byť pri chorobe liečené. Choroba nie je niečo lokálne, je to narušenie celej bytosti. O dôležitosti pristupovať ku klientom celistvo – to znamená zobrať do úvahy všetky fyzické, psychické a mentálne prejavy nás presviedčajú klienti, ktorí majú veľa fyzických prejavov ochorenia.

Vzťah k regresnej terapii:

Regresnú terapiu považujem za neoddeliteľnú súčasť liečby pacienta.

Iné zameranie:

  • Praktický lekár
  • Homeopatia
  • Regresná terapia

Spomínam si,že niekedy dávno som vyslovila vetu, ktorej dosah začínam chápať až teraz./bolo to v čase,keď som nevidela východiská riešenia stavov alopatickou medicínou./ Vtedy som myslela aj na látky, o ktorých sa tradovalo,že poškodzujú organizmus /napr.arzén,jedy..../Dnes naozaj podávam týmto ľuďom takéto látky, ale v homeopatickom riedení,kedy majú silu nie poškodiť organizmus,ale vyvolať v ňom liečivý proces.

Regresnú terapiu vnímam ako najbližšiu možnosť priblížiť sa k duši klienta a pomôcť mu pri tom, čo sa práve rozhodol zvládnuť.

Záverečná práva k výcviku: ZP-RT-Zlatica Madzinova2010.doc

Kontakt na terapeuta

Ak sa chcete nieco opýtať alebo informovať, nech sa páči volajte, píšte... Objednať sa je možné len telefonicky.

Mlynská 26, Košice

055 62 502 48

Regresný terapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter