Patrik Balint

Patrik Balint
regresný terapeut, terapeut TOP a kouč


 • (*1974)
 • softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe a STU Bratislave
 • Regresná terapia pod vedením Andreja Dragomireckého do roku 2002
 • profesionalizácia v regresnej terapii od roku 2000
 • vedenie seminárov a kurzov Regresnej terapie na Slovensku a v zahraničí
 • vedenie seminárov a kurzov Terapie orientovanej na prítomnosť, ktorá je nakauzálnou terapiou a vychádza z dlhoročnej praxe Regresnej terapie
 • Prenatálna terapia, Vzťahová terapia, Osobostná vzťahová terapia, Archetypálna vzťahová terapia
 • terapia Profiling používaná hlavne na autoterapeutické účely
 • ďalšia špecializácia - Psychická príprava na pôrod a materstvo, Numerológia
 • koučovanie športovcov, manažérov a klietov
 • www.analyzuje.sk
  www.predporodnapriprava.sk
  www.patrikbalint.blogspot.sk

Profesionálne sa venuje Regresnej terapii od roku 2000.

Od roku 2002 pripravuje ďalších regresných terapeutov v dvojročnom výcviku. Pripravuje a prednáša na seminároch doma aj v zahraničí, ktoré sa venujú osobnostnému rastu človeka. Venuje sa tiež podpore životaschopnosti a konkurecieschopnosti firiem, projektov a startupov.


Na klienta a jeho problém sa pozerá ako na niečo jedinečné, čo vyžaduje aj jedinečný prístup. Používa techniky regresnej terapie na základe asociatívneho vybavovania, takže všetko prebieha pri vedomí a zároveň s rešpektom k psychike a intimite klienta.

Terapeutický proces vidí ako snahu terapeuta pomôcť klientovi poznať mechanizmy, ktoré používa proti sebe a zároveň mu pomáha, aby ich mohol odložiť. Regresná terapia, ktorú robí a učí je štruktúrovanou metódou centrovanou na klienta, kde je klient vedený, nie tlačený.

V praxi okrem techník regresnej terapie využíva poznanie, že všetko je so všetkým spojené, takže poznanie a riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých nejjednoduchších veciach, ktoré sú často veľmi blízko nás.


Skúsenosti v praxi

 • s ľahkými aj tažkými duševnými problémami
 • s psychosomatickými problémami
 • so vzťahovými problémami
 • s hľadaním osobnej jedinečnej cesty a poznania
 • s psychickou prípravou na prenatálne obdobie, pôrod a rodičovstvo
 • s psychickou prípravou vrcholových športovcov
 • s psychickou prípravou vrcholových manažérov
 • s analýzou projektov, startup-ov a firiem
 • vo vyše 14000 terapeutických a koučovacích hodinách a analýz
 • s výukou a prípravou nových generácií Regresných terapeutov
 • s výukou a prípravou nových generácií terapoeutov orientovaných na prítomnosť
 • s koučovaním klientov, športovcov, manažérov a celých tímov (viac informácií a referencie na www.analyzuje.sk)

Kontakt na terapeuta

Ak sa chcete nieco opýtať alebo informovať, nech sa páči volajte, píšte... Objednať sa je možné len telefonicky najlepšie medzi 19:00 a 20:30.

Hasičský dom, Kuzmányho 36, Martin

0905620354

patrik@regresnaterapia.sk

Kontaktný formulár

Regresný terapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter