Mgr. Dudinská Janka

Mgr. Dudinská Janka
Psychologička a psychoterapeutka


Základné info:

Psychologička a psychoterapeutka s licenciou SKP, certifikátom EAP a certifikátom RT

Profesionálne zameranie:

  • psychoterapia
  • osobnostné problémy
  • manželské a partnerské poradenstvo
  • rozvody
  • rodinné problémy
  • hľadanie príčin problémov
  • krízy
  • osobnostný rast
  • hľadanie zmyslu života
  • podpora zdravého životného štýlu

Kontaktné údaje:

Súkromná psychologická poradňa pre jednotlivca, pár a rodinu

Majstra Pavla 13, 054 01 Levoča, 2. poschodie

Mobil: 0915 765 068, 0903 603 154
Telefon: 053 451 2479
E-mail: dudinska@levonet.sk

Objednávky telefonicky, konzultáciu je potrebné dohodnúť dopredu.

Pohľad na terapeutický proces:

Moje profesionálne zameranie je ovplyvnené záujmom o človeka, o jeho miesto tu na zemi v jeho vlastnom scenári . Je pre mňa výzvou sprevádzať ho v čase, keď požiada o pomoc. Využívam viaceré psychoterapeutické techniky a prístupy, ale vždy prístup zameraný práve naňho, aby mohol porozumieť, čo sa s ním deje, aby sa mohol rozhodnúť, kam chce ďalej kráčať.

Vzťah k regresnej terapii:

Regresná terapia je technikou a súčasne prístupom k človeku. Opiera sa o empatiu, nehodnotenie, akceptovanie človeka takého aký je. Je v nej zdôraznená jedinečnosť nášho ľudského vývoja. Umožňuje pracovať v prítomnosti, ale otvára cestu aj do hlbokej minulosti, do minulých životov. Do toho miesta, kde sú uväznené príčiny a odpovede, prečo tu a teraz nemôžme inak vidieť, cítiť, chápať, prečo sa nám životné situácie opakujú.

Štúdium a práca

1974 – 1978 – Štúdium na Katedre psychológie FF UK Bratislava
1978 – 1980 – Psychiatrické oddelenie Bytčica – OÚNZ Žilina– klinická psychologička
1980 – 1986 – Výchovný ústav pre mládež, Spišský Hrhov
1981 – 1983 - Skupinový psychoterapeutický výcvik – psychodynamický /PhDr. Štúrová Jana, PhDr. Kožnár Ján/
1986 – 1991 - Manželská a predmanželská poradňa
1987 – Výcvikový kurz – Psychoterapia funkčných sexuálnych porúch /psychiatrická liečebňa Kroměříž, Doc. PhDr. Kratochvíl S./
1984 – 1989 - Výcviky hypnoterapie podľa Miltona Ericksona, /PhDr. K.Balcar,CSc, prom.psych.Vančura M., PhDr.Zíka J./
1990 – 1993 - Rogers – The person – Centered Approach /riad. progr. Charles Devonshire/
1991 – 2005 - Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu
2000 Prevenčný program „Povedz to priamo“ /lekt. PhDr. Holubová Olga, riad. IVS v ČR/
2001 – 2005 - Training in Family therapy model of Virginia Satir /prof. Walter Zahnd Chico State Univerzity v Kalifornii/
2005 – 2010 - Regresná terapia /lekt. Ing. Balint Patrik/

Osvedčenia

1997 - Zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS
1997 - Slovenská komora psychológov – Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť
2000 - Medzinárodný certifikát cvičiteľa Jogy
2002 - Európsky certifikát EAP pre psychoterapiu
2003 - Slovenská komora psychológov - Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychoterapeutickú činnosť
2008 - Certifikát SPS na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
2010 - Certifinát Regresná terapia pod vedením lektora: Patrika Balinta

Licencia SKP v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia a pre certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia

Moje profesionálne zameranie je ovplyvnené záujmom o človeka, o jeho miesto tu na zemi v jeho vlastnom scenári . Je pre mňa výzvou sprevádzať ho v čase, keď požiada o pomoc. Využívam viaceré psychoterapeutické techniky a prístupy, ale vždy prístup zameraný práve naňho, aby mohol porozumieť, čo sa s ním deje, aby sa mohol rozhodnúť, kam chce ďalej kráčať.

Regresná terapia:

Regresná terapia je technikou a súčasne prístupom k človeku. Opiera sa o empatiu, nehodnotenie, akceptovanie človeka takého aký je. Je v nej zdôraznená jedinečnosť nášho ľudského vývoja. Umožňuje pracovať v prítomnosti, ale otvára cestu aj do hlbokej minulosti, do minulých životov. Do toho miesta, kde sú uväznené príčiny a odpovede, prečo tu a teraz nemôžme inak vidieť, cítiť, chápať, prečo sa nám životné situácie opakujú. Porozumením minulých udalostí sa človek môže oslobodiť od tyranie jedného významu, ktorý si urobil práve „tam“. Rozšírením možnosti videnia, cítenia a pochopenia sa vracia človek do prítomnosti slobodnejší a zrelší.

Záverečná práca k výcviku: ZP-RT-Jana Dudinska2010.doc

Kontakt na terapeuta

Ak sa chcete nieco opýtať alebo informovať, nech sa páči volajte, píšte... Objednať sa je možné len telefonicky.

Majstra Pavla 13, 054 01 Levoča

0915 765 068

0903 603 154

053 451 2479

dudinska@levonet.sk

Regresný terapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter