Regresná terapia
Hlbinná terapeutická metóda

Aby sme žili v prítomnosti.

Rád by som Vás zoznámil s touto účinnou metódou, ktorá aj na základe cesty do našej minulosti umožňuje riešiť problémy, spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti duchovného rastu, naše korene a našu cestu, prípadne spôsoby kráčania po nej, posúvať hranice nášho poznania, posúvať hranice našich schopností.

Patrik Balint

PATRIK BALINTRegresný terapeut, terapeut TOP a kouč

REGRESNÁ TERAPIAHlbinná terapeutická metóda.

ŠTÚDIUM A AKTIVITY