Vladimír Galba

Vladimír Galba
regresný terapeut a poradca autopatie


Základné info:

Regresný terapeut a poradca autopatie.

Kde pracuje: Trnava, Seredská 209

Web stránka: www.raterapia.sk

Kde a ako sa objednať:

Mobil: 0905 311379, alebo E-mail: vladiga12@gmail.com

Pohľad na terapeutický proces:

Pri regresnej terapii vzniká medzi klientom a terapeutom určitý vzťah. Aby som klientovi ako terapeut mohol pomôcť, musím si tento terapeutický vzťah vybudovať. Musí byť založený na rešpekte ku klientovej osobnosti, jeho potrebám a klienta prímam takého, aký je. S rešpektom a úctou prijímam dôveru svojich klientov.

Vzťah k regresnej terapii:

V podvedomí sú uložené všetky emócie, ktoré určujú zdravotný stav, povahu a osud klienta. Regresná terapia svojimi technikami umožňuje klientovi znovu prežitie pocitov z minulosti, dostať ich na vedomú úroveň a tým uvoľniť traumatizujúci stav klienta. V tomto je regresná terapia výnimočná a preto ju veľmi rád používam pri riešení problémov s klientami.

Iné zameranie:

Okrem regresnej terapie praktikujem autopatiu, TOP terapiu orientovanú na prítomnosť, terapiu Cesta a Bemer terapiu.

Záverečná práca k výcviku Regresnej terapie: ZP-RT-VladimirGalba-1.docx

Kontakt na terapeuta

Ak sa chcete nieco opýtať alebo informovať, nech sa páči volajte, píšte... Objednať sa je možné len telefonicky.

Seredská 209, 91705 Trnava

0905 311379

vladiga12@gmail.com

Regresný terapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter