Under construction

Fotky niektorých vírusov

Pastor, ktorý hovorí o mužsko-ženskom princípe

Vedec, ktorý prekročil svoj tieň?