Časté otázky ohľadne regresu

Je regresná terapia bezpečná?

Terapia prebiaha pri vedomí, takže si klient plne uvedomuje presne čo sa s ním deje počas celého sedenia. Ideme len do minulosti, ktorú klient už raz prežil, preto z určitého pohľadu to nie je pre klienta nič nové. Nový môže byť postup, ktorým sa do minulosti dostávame. Skúsenosť ukazuje, že po prvých sedeniach si klient osvojí všetky techniky, ktoré od neho terapeut vyžaduje a nie sú postupne pre neho ničím neznámym.

Ako sa pozerá regresná terapia na takzvané minulé životy?

Cieľom regresnej terapie nie je ani zisťovať ani potvrdzovať, či minulé životy existujú. Jedným z pravidiel v terapeutickom procese je, že „terapeut nehodnotí vybavované informácie klienta“. Z toho vyplýva, že ak sa klientovi vybavia informácie, ktoré zjavne nepatria do prežitkov z jeho života, sú ďalej prechádzané ako iné udalosti a informácie. Tento postup zaručí efektívne riešenie a výsledok terapie.

Teória minulých životov ostane až do jej potvrdenia len na úrovni viery. Z pohľadu terapeutického procesu však nie je dôležité ani podstatné či minulé životy existujú alebo nie.

Na čom je regresná terapia založená?

Regresná terapia je založená na princípe doplnenia informácií na úrovni vedomia, ktoré sa tam nenachádzajú z dôvodu určitého prežívania udalostí. Najčastejším dôvodom chýbajúceho uvedomovania je prežívanie traumy a nemožnosť prejavovať individualitu.

Chýbajúce uvedomenie neskôr spôsobuje problém, ktorý nás núti k uvedomeniu dodatočnému. Znovuprežítím a doplnením informácií dochádza k doplneniu informácií na úrovni vedomia, pričom daný problém stráca svoj účinok a ostáva už len skúsenosť.

Kto môže podstúpiť terapeutický proces regresnej terapie?

Terapeutické sedenie môže podstúpiť každý, kto je schopný komunikovať.

Potrebujem si zo sebou zobrať na terapiu niečo špeciálne?

Psychoterapia je terapia rozhovorom, takže na terapiu si nie je potrebné brať nič špeciálne. Je dobré, aby si klient pripravil tému, ktorú by chcel riešiť.

Koľko sedení je potrebných na vyriešenie problému?

Každý problém je jedinečný s jedinečným hľadaním riešenia. Na niektorý problém stačí jedno sedenie, na iné ich treba niekoľko. Vačšinou po prvom sedení už je aj terapeutovi aj klientovi jasnejšie, koľko približne sedení bude potrebných na vyriešenie problému. Dopredu to nie je možné povedať ani pri zdanlivo jednoduchom probléme.

Používa sa na sedení hypnóza?

V terapeutickom procese regresnej terapie sa používajú techniky na základe asociatívneho vybavovania si informácií z minulosti. Celá terapia prebieha pri vedomí. Počas terapie nie je používaná žiadna technika umelo alebo cielene zúženého vedomia, takže ani hypnóza.

Čo s mojím problémom a ako terapia prebieha?

Z hľadiska regresnej terapie je možné riešiť konkrétny problém, hľadaním koreňov a príčin tohto problému pomocou techník regresnej terapie na terapeutickom sedení. Na začiatku sedenia rozoberieme problém. Budeme hľadať kde a ako približne začal a popíšeme si pocity, ktoré pri danom probléme prežívate. Potom terapeut navrhne terapeutické riešenie. S využitím techník regresnej terapie nájdeme príčiny tohoto problému. Príčin daného problému môže byť niekedy viac, preto ak je to potrebné, tak sa dohodneme na ďalšom sedení.

Aké sú výsledky?

Principiálne regresná terapia rieši príčiny problémov a nie ich dôsledky.

Existujú kazuistiky a doložené výsledky. Z teórie regresnej terapie vyplýva, že na každý problém nášho života existuje riešenie, ktoré pomocou tejto terapie môžeme nájsť a vyriešiť k našej spokojnosti.

Každé sedenie a problém je ale čisto individuálny, vyžaduje individuálny prístup a týmto je ovplyvnený aj výsledok terapie.

Ako si vybrať svojho terapeuta?

Každý terapeut používa techniky, ktoré sú mu blízke, ktoré si vybral na základe „podobné priťahuje podobné“. Ak si vyberie klient terapeuta cez nejaký článok, prednášku, čin, prejav atď., ktorý mu bude blízky, tak je predpoklad, že aj pri technikách v terapii túto blízkosť klient pocíti. Potom je to už len otázkou použitia terapie.

Môžem kombinovať iné terapeutické postupy, ak podstupujem regresnú terapiu?

Kombinovať rôzne terapeutické postupy je možné. Všeobecne nie je terapeutický postup, ktorý by priamo nepriaznivo ovplyvňoval proces regresnej terapie.
Jedinou nevýhodou kombinovania môže byť problém so zistením príčin priaznivých alebo nepriaznivých prejavov v procese riešenia.

Môžem brať nejaké lieky, ak chcem podstúpiť terapiu?

O všetkých liekoch by mal byť terapeut vopred informovaný. Väčšina liekov chráni klienta pred extrémnymi prejavmi tela, takže sú často pomocou aj v terapii.

Existujú psychofarmaká, kde je potrebné v terapii nasadiť regresné techniky, ktoré nie sú na tieto lieky citlivé.

Všeobecne platí pravidlo „Kto liek nasadil, mal by ho aj vysádzať“, takže regresný terapeut nebude vstupovať do rozhodovania brať alebo nebrať nejaké lieky.

Môže podstúpiť terapiu dieťa?

Keďže deti pri svojich problémoch najčastejšie zrkadlia problémy rodičov, tak terapeutický proces začína s jedným alebo oboma rodičmi. Ak po tomto procese ešte trvá problém dieťaťa a terapeut aj rodič spoločne dôjdu k záveru, že je čas začať pracovať regresne s dieťaťom, pozýva terapeut na sedenie dieťa. Na prvom sedení s dieťaťom terapeut rozhodne, či je dieťa schopné a pripravené pracovať regresne. Na sedení sa zúčastňuje po dohovore aj rodič, ak to výslovne nejde proti terapeutickému procesu.

Rozhodnutie nezotrvávať na sedení s dieťaťom je na rodičovi po dohovore s terapeutom.

Môže byť na terapii okrem mňa prítomný aj niekto iný?(napríklad niekto blízky a podobne)

Na sedení môže byť prítomná iná osoba, ktorá ale je poučená o tom, ako môže vplývať na proces terapeutického sedenia a ako terapeutické sedenie môže vplývať na ňu a klient s tým plne súhlasí.

Aj najbližšia osoba môže ovplyvniť prežívanie v regrese, keďže ani klient si nemusí uvedomovať, čo bude zažívať a aké to bude intímne. Napriek blízkosti môže prežívanie v regrese tiež negatívne súvisieť s danou osobou a klient nemusí byť pripravený o tom otvorene hovoriť.

Danej osobe sa na sedení môže otvoriť podobný problém, ktorý rieši klient. Klient odchádza zo sedenia so spracovaným problémom, ale daná osoba si problém odnáša.