Techniky regresnej terapie

Scenár celej terapie sa odvíja od problémov, ktoré klient počas terapeutického rozhovoru popisuje. Regresný terapeut ovláda prortfólio techník, ktoré mu pomáhajú nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre daný problém klieta.

V Regresnej terapii využívame niekoľko nasledujúcich techník - terapeutických postupov.

Osnovna tehnika

Osnovna tehnika daje mogućnost obrade stanja regulatora i receptora u telu iz prošlosti kako se ta prošlost ne bi manifestovala u sadašnjosti. Dolazimo do engrama koji uzrokuju probleme. Obrađujemo ih sledeći osnovnu tehniku ​​regresoterapije stvaranjem korektivnog događaja kako bismo time osigurali da se problem više ne pojavljuje u sadašnjosti. Kroz ovaj proces, obradjujući problem i njegove uzroke na nivou svesti, prestaje neprirodna dominacija podsvesti nad svešću.

Osnovna tehnika regresoterapije rešava psihosomatske probleme našeg života. Tražimo uzroke problema u traumama koje su se dogodile u prošlosti preko telesnih osećaja koji deluju na nas u sadašnjosti.

Ponuda rešenja

U terapiji pronalazimo i postepno prolazimo kroz sve ranije događaje koji su slični onima u kojima doživljavamo opisane telesne senzacije koje uzrokuju probleme.

Prolazimo kroz sve ranije događaje u kojima je klijent u prošlosti doživljavao bol, u kojima je klijent nanosio bol nekom drugom, gde je bio svedok toga da neko nanosi bol nekom drugom i gde sam sebi nanosi bol. To su tzv.” ciklusi “ u terapijskom procesu.

Rešenje se nalazi u stvaranju korektivnih događaja u odnosu na događaje iz prošlosti u kojima se nalazi izvor bola i koji su uzročnici bola.

Prenatalna tehnika

Prenatalna terapija rešava probleme koji potiču iz perioda od začeća do porodjaja, a koji sada utiču na nas. Zasniva se na teoriji i praksi regresoterapije koja koristi asocijativnu sposobnost uma da se priseti prošlih iskustava tako da seansa protiče u potpuno svesnom stanju klijenta.

Praksa pokazuje da je prenatalni period poput male kondenzacije čitavog našeg života što se tiče psihe i odnosa. Doživljavamo tamo mnoge interakcije sa roditeljima i okolinom, što se kasnije u životu može manifestovati kao doživljavanje sličnih nesvesno ponavljajućih modela ponašanja. Međutim, budući da oni ne pripadaju nama, već našim roditeljima, često smo podsvesno gurnuti u njihovo upoznavanje i na kraju „predaji “ ovih obrazaca ponašanja onima kojima oni zaista pripadaju. Tu se odvija i proces koji bismo mogli nazvati prihvatanje roditelja i razumijevanje sebe i svog života. Svesnost sebe samog.

Ponuda rešenja

Tokom terapijie klijent prolazi i upoznaje svoja iskustva iz prenatalnog perioda, emocije i obrasce ponašanja svojih roditelja i okoline. U isto vreme ovu spoznaju, uz pomoć terapeuta, povezuje sa doživljajima u sadašnjosti i tako prepoznaje mapu obrazaca ponašanja koji mu ne pripadaju. Klijent tada svesno može odlučiti da li će ih i dalje koristiti ili će umesto njih koristiti svoje modele. Na taj način dobija jasnu sliku o sebi, svojim roditeljima i porodici iz drugačije perspektive.

Tada može te događaje da shvati i prihvati roditelje onakve kakvi oni stvarno jesu i na taj način se približi prihvatanju samog sebe. Tako se rešavaju mnogi problemi, posebno oni koji se tiču stavova i odnosa.

Tehnika Djetinjstva

U potrazi za sobom u detinjstvu.

U praksi se pokazalo da nije lako pristupiti nekim problemima koji imaju svoje korene (uzroke) u detinjstvu pomoću osnovne tehnike, tehnike odnosa i tehnike arhetipskog odnosa. To su, uglavnom, neki problemi bez somatskih manifestacija i modeli ponašanja koji nadilaze prenatalni period.

Naravno, do rešenja je moguće stići i uz pomoć gore spomenutih tehnika, ali je njegova efikasnost i potreba za ponavljanjem u nekim slučajevima u terapiji kontraproduktivna .

Detinjstvo je izvor modela ponašanja.

Slično kao i u prenatalnom periodu, detinjstvo je početak gde dobijamo brojne impulse i iskustva direktno od roditelja i okoline.

Najviše stimulusa dobijamo do 3 meseca života kada je sistem podsticaja deteta potpuno otvoren, onda direktno još primamo podražaje do 3-4 godine, a kasnije ih je sve manje i manje. Tada se zatvara direktni prijem putem sistema podsticaja, odrasla osoba više direktno ne prima nikakve informacije, a sve prolazi kroz različite vrste filtera naše psihe.

Doživljeni „dodiri“ u detinjstvu koji bi se mogli nazvati ponižavanjem sa gubitkom kontrole (psihičko ili fizičko silovanje), kasnije se mogu ispoljavati u problemima bez somatskih manifestacija ili u „pogrešno“ upotrebljenim obrascima ponašanja. Prići im kroz osnovnu tehniku ​​regresoterapije nije lako, kroz terapiju odnosa moguće, ali je potrebno direktno u odnos staviti model ponašanja ili razdoblje.

Šamani bi rekli: Životinja moći je nestala.

Ponuda rešenja

Tehnika se zasniva na pronalaženju i upoznavanju "unutrašnjeg deteta" koje je u detinjstvu moglo biti obeleženo nekom "intervencijom".
Tokom terapije klijent prolazi i uči o svojim iskustvima iz detinjstva, emocijama i obrascima ponašanja svojih roditelja i okoline. U isto vreme, ovu spoznaju, uz pomoć terapeuta, povezuje sa doživljajima u sadašnjosti i tako prepoznaje mapu obrazaca ponašanja koji mu ne pripadaju.
Pošto se sistem stimulisanja u detinjstvu otvara na potpuno drugačiji način nego u odraslom dobu, ovom razlikom su obeleženi problemi detinjstva u odraslom dobu. Nakon što je podvrgnut tehnici „Traženje sebe u detinjstvu, klijent često govori o tome kako je takva „sitnica“ iz detinjstva mogla uticati na njega u sadašnjosti.
Druga ispoljavanja koja ukazuju na mogućnosti obrade tehnikom "Traženje sebe u detinjstvu"
Ako su ispoljavanja intelekta ispred manifestacija emotivnosti (intelektualna zrelost, emocionalno detinjstvo)
Ispoljavamo se kao deca s elementima odraslih.
Upotrebljeni model ponašanja u kojem pretpostavljamo neki „rezultat“ bez problema, samim tim predstavlja problem.

Tehnika Odnosa

Regresoterapija odnosa direktno rešava probleme u odnosima, najčešće s osobom ili osobama, ili pak rešava probleme u odnosu sa nekom stvari, događajem ili pojavom.


Dolazimo do samog početka datog odnosa, do prvog događaja, gde se otkriva uzrok trenutnih rešenja problema ovog odnosa kroz patnju,
Tehnika odnosa ide dalje do suštine i traga za uzrocima, gde je započeo krug patnje, ili šta mu je prethodilo, na primer i u telesnim osećajima.

Time se otvara novi horizont svesnosti koji rešava probleme koji su pre toga bili sakriveni ili one koje je bilo teško rešiti.

Teorija i praksa terapije odnosa govore da je početak ciklusa patnje u vezi uvek u sukobu koji se dogodio u odnosu, a gde akteri veze pri tome nisu imali direktan uticaj na konflikt.

Ponuda rešenja

Prolazak i osvešćivanje svih događaja ciklusa patnje u određenom odnosu i pronalaženje njegovog početka.

U odnosu je uvek dvoje. Početak se temelji na prvom sukobu u odnosu gde nijedno od njih nije bilo direktni uzročnik konflikta. Spoznajom celog sistema datog kruga patnje, uključujući i mesto gde je započeo, dobijamo mogućnost da ga razumemo i prihvatimo.

Tehnika Arhetipskih Odnosa

Arhetip je nezavisna građevinska struktura stvarnosti bez određenog sadržaja. Arhetip je osnovna matrica u koju sve u stvarnosti ima tendenciju da se smesti.

Tehnika arhetipskih odnosa rešava probleme odnosa na nivou određenog arhetipa čiji uticaj deluje na nas direktno ili indirektno u sadašnjosti.
Odnos prema muškarcima, ženama, moć, uvažavanje i slično. Dolazimo do početka čitave strukture problema, tamo gde smo počeli rešavati dati arhetip, što nam omogućuje da sagledamo njegovo delovanje iz drugačije perspektive. Počinjemo da razumemo svoj odnos i probleme s datim arhetipom i tada možemo da prihvatimo njegovo delovanje tako da on više ne ulazi u naš život na destruktivan način.

Tehnika arhetipskih odnosa otvara horizont svesti koji se temelji na fundamentalnim pitanjima našeg bića i takodje daje priliku za razumevanje početnih uslova živog svemira i njihov uticaj na sadašnjost.

Ponuda rešenja

Prolazak i shvatanje svih događaje u ciklusu patnje u određenom odnosu s arhetipom i pronalaženje njegovog početka.

U odnosu je uvek dvoje. Početak se temelji na prvom sukobu u datom odnosu s arhetipom, pri čemu nijedano od njih nije bilo direktni uzročnik sukoba. Spoznjaom celog sistema datog ciklusa patnje, uključujući i mesto gde je započeo, dobijamo priliku za razumevanje i prihvatanje arhetipa u kojem smo osećali da imamo problem.

Rad na daljinu

Rad na daljinu nije tehnika direktne regresije. Međutim, to je tehnika na osnovu koje se mogu primeniti regresijske tehnike. To su uglavnom slučajevi kada je potrebno povezati se s nekim strukturama nesvesnog ili nije moguć direktni kontakt sa klijentom. Naravno, prilikom primene ove tehnike potrebna su unapred odredjena pravila i etika koji postavljaju okvir za njenu primenu.

Ponuda rešenja

Uspostavljanje mentalne povezanosti s određenim entitetom na nivou nesvesnog ili ličnošću i ciljanim razgovorom uz upotrebu svih regresijskih tehnike za podizanje svesti.