Existuje profesia, kde sa je možné za jeden život stretnúť s tisíckami životných príbehov - je to profesia Regresného terapeuta.

V profesii Regresného terapeuta sa dokonca môžeme stretnúť s niekoľkými životnými príbehmi u jedného klienta v jednom sedení. Pre všetkých, ktorí sa chcú pozrieť do svojho vnútra a do vnútra Regresnej terapie aj zo stoličky terapeuta, je pripravený dvojročný výcvik a pridružené semináre.

Základný kurz Regresnej terapie je úvodným kurzom k dvojročnému terapeutickému výcviku Regresnej terapie.

Výcvik je výukový s dôrazom na osobnostný rozvoj. Určený pre tých, ktorí chcú pracovať na sebe, prípadne aj s touto prácou pomáhať iným. Celý výcvik je ukončený certifikátom (podmienkou je absolvovanie všetkých kurzov a seminárov výcviku a napísanie práce v rozsahu 30 strán na nejakú tému teórie alebo praxe regresnej terapie, alebo odprednášanie dvoch prednášok pre laickú a odbornú verejnosť na tému teória alebo prax Regresnej terapie).

Terapia orientovaná na prítomnosť

  • TOP pozostáva z 8 kurzov výcviku, ktoré sú rozdelené do dvojročného cyklu. Každý kurz sa venuje inej téme, kde postupne poznávame hlboký rozmer prítomného okamihu.
  • TOP je nekauzálnou terapiou, kde nehľadáme príčiny problémov. Vychádza z praxe Regresnej terapie, kde vznikla potreba viesť niekedy klienta bez potreby otvárania tráum v minulosti.
  • TOP vychádza z predpokladu, že všetko je so všetkým spojené a riešenie sa často nachádza veľmi blízko nás v úplných maličkostiach, ktoré prežívame.