Teória psychiky

Určite ste si niekedy kládli otázky - prečo vznikajú niektoré naše problémy a prečo ich niekedy dokonca nemáme silu riešiť. Niekedy nevidíme zjavné príčiny toho, čo sa práve deje, ale niekedy, aj keď vidíme tieto príčiny, nie je jednoduché, sa s niektorými problémami vyrovnať.

V našom živote vznikajú problémové situácie, ktoré sa snažíme nejakými spôsobmi riešiť a spracovávať. Prežívame rôzne problémy a choroby, ktoré majú rôzne príčiny a korene. Poznáme problémy, ktoré súvisia s udalosťami z nedávnej minulosti. Tieto udalosti si môžeme vybaviť a viac či menej si na ne pamätáme. Určite poznáte príklad ľudí, ktorí prežili nejakú silnú traumu, ako je havária, alebo stretnutie s autom, a keď sa znova dostávajú na cestu, môže byť pre nich veľmi ťažké prekonať pocity, ktoré prežívajú a ktoré práve súvisia s udalosťou, prežívanou niekedy v minulosti. Samozrejme, keď tieto pocity súvisia len s pozornosťou, a tým nás to udržuje v bdelosti pred nebezpečím, sú pre nás pomocou. Problém nastáva vtedy, keď tieto pripomenuté pocity spôsobia, že sa zrazu bojíme vyjsť na cestu, alebo reagujeme strachom iba na základe týchto pocitov. Akoby sme stále žili v tej udalosti, ktorá sa už stala, aj keď teraz nie je dôvod na to aby sme sa báli, alebo aby sme prežívali pocity úzkosti. Na tomto príklade vidíme, že silné traumy sa nám môžu do určitej miery pripomínať, a tým ovplyvňovať naše prežívanie. Dostávame sa do nepríjemných stavov, alebo nám to môže spôsobiť až stavy úzkosti alebo choroby. Tu vidíme, že aj keď poznáme príčiny problémov a našich pocitov, ktoré prežívame, nie je vždy jednoduché tieto problémy riešiť, alebo zvládnuť k našej spokojnosti. Aj keď vieme, že nás pred nedávnom zrazilo auto, predsa len nie je ľahké zbaviť sa pocitov a problémov, ktoré sa nám tam stali. V živote ale nie sú len traumy, keď sa nám stala fyzická trauma, ale môže nás ovplyvňovať aj trauma psychická. Rôzne straty. Našich blízkych, priateľov, nášho obľúbeného zvieratka. Všetky tieto udalosti z minulosti, môžu na nás viac či menej vplývať teraz v prítomnosti.

Doteraz sme hovorili o udalostiach, na ktoré si do určitej mieri pamätáme, alebo vieme, že sa nám stali. Sú však udalosti, na ktoré si nepamätáme, ktoré sú pred nami akoby skryté. Sú to udalosti z nášho ranného detstva, prípadne z pôrodu a prenatálneho obdobia.

Regresná terapia nám dáva možnosť riešiť všetky takéto problémy. Je možné spracovávať problémy z nedávnej minulosti, ako aj problémy spojené s obdobím ranného detstva, pôrodu a prenatálneho obdobia, ba prax ukazuje, že sa môžeme dostať aj ďalej do minulosti kde, ako sa zdá, môžu byť korene niektorých problémov, ktoré nás trápia teraz v prítomnosti. Predstavme si, že sme niekedy v stredoveku stretli človeka, ktorý mal blond vlasy a zlaté zuby. Zobral kyjak a dal nám ním po hlave tak, že sme umreli. Čas plynul a my teraz v súčastnosti stretávame človeka, ktorý má tiež blond vlasy a zlaté zuby. Nejako sa nám nezdá. Nemáme k nemu dôveru. Dokonca k nemu pociťujeme zlosť. Po niekoľkých minútach nás začína bolieť hlava. Čo sa to deje? Pýtame sa. Čo sa vlastne stalo? Jednoducho sa nám pripomenula udalosť zo stredoveku, keď sme stretli toho človeka a on nám naozaj ublížil. Pripomenula sa nielen zlosť, ale aj bolesť, ktorú sme prežívali vtedy. Asociatívne vybavovanie z pamäte spôsobilo, že sa s určitou pravdepodobnosťou pripomenuli záznamy z udalosti, ktorú sme prežili dávno v minulosti.

Tu môžeme vidieť, že môže byť mnoho príčin našich súčasných problémov, ktoré majú korene v našej minulosti, alebo v našej psychike a my sa terapiou môžeme vrátiť k týmto problémom, aby sme si ich uvedomili a vyriešili k našej spokojnosti.

Psychika

Psychika je nástroj duše na riadenie nášho tela. Je to súčet všetkých mechanizmov a procesov s určitým cieľom, ktoré sprostredkúvajú riadenie a prežívanie nášho tela vzhľadom k duši. Psychiku rozdeľujeme na tri časti. Podvedomie, Vedomie a Nevedomie.

Psychiku môžeme rozdeliť na tri hlavné časti:

Podvedomie

Do podvedomia sa dostávajú všetky informácie z receptorov a regulátorov a pamäte, kde sa spracovávajú a posielajú ďalej. Podvedomie si môžeme predstaviť ako srdce a centrum našej psychiky. Všetko spracovávanie informácií v podvedomí je zariadené tak, aby nebolo ohrozené naše prežitie v danej udalosti, alebo celkovo v našom živote. Ak sa porežeme nožom na prste, tak sa do podvedomia dostávajú všetky informácie, ktoré sú okolo nás. Avšak mechanizmy, ktoré sú spustené v podvedomí v takejto situácií spôsobujú, že dôležitosť informácií sa upriamuje práve na bolesť, ktorá signalizuje ohrozenie prežívania. Podvedomie postupuje informácie o tejto bolesti do vedomia, kde nastáva jeho zúženie na túto bolesť.

Vedomie

Do vedomia sa dostávajú niektoré informácie, ktoré boli spracované podvedomím. Sú to všetky informácie, ktoré si práve uvedomujeme. Na základe tohoto uvedomenia sa rozhodujeme, prichádzajú ďalšie informácie a nastávajú ďalšie potrebné procesy a mechanizmy. My sa pri vedomí budeme zaoberať hlavne stavom, keď nastáva ohrozenie prežitia. Vo vedomí sa objavuje informácia o bolesti a dochádza k takzvanému zúženému vedomiu. Do vedomia sa dostávajú hlavne informácie, ktoré sú potrebné na vyriešenie ohrozenia nášho prežívania. Príklad s nožom, ktorý do istej mieri ohrozil naše prežívanie nám ukazuje, že množstvo vybavovaných informácií v našom vedomí sa zužuje na podnety z prsta, ktorý práve krváca. Ostatné informácie nie sú pre nás také dôležité. Ak by sa naša pozornosť neobracala na nôž, ktorý reže do nášho prsta, mohlo by sa stať, že nakoniec tento problém ohrozí naše prežívanie natoľko, že ukončí náš život. Toto v žiadnom prípade nie je cieľom nášho života na tomto svete, preto psychika obsahuje potrebné mechanizmy zamedzenia takémuto ohrozeniu. Na druhej strane nám toto ohrozenie, kde nastáva zároveň aj zúžené vedomie zamedzuje uvedomovaniu ďalších informácií, ktoré pri tom prebiehajú a tak sa môže stať, že nás táto udalosť ovplyvňuje v nasledujúcom prežívaní.

Nevedomie a pamäť

Nevedomie je súhrn všetkých procesov a mechanizmov, ktoré prebiehajú mimo podvedomia a vedomia. Mimo spracovávania všetkých informácií v podvedomí, ktoré sa dostávajú do psychiky a uvedomovania vo vedomí, sú procesy a mechanizmy vo vnútri psychiky, ktoré zabezpečujú celkový chod psychiky. Je to oblasť, ktorá udržiava psychiku v požadovanom stave.

Pamäť

Pamäť je súčasťou nevedomia. Všetky informácie z receptorov a regulátorov, ktoré sa nachádzajú v našom tele a všetky informácie zo psychiky sa "zapisujú" do našej pamäte. Sú to všetky vnemy zmyslov. Všetko čo počujeme, vidíme, cítime našim čuchom, hmatom a chuťou. Sedíme v cukrárni a jeme výborný koláč. Do pamäte sa zapisujú informácie o tom, ako chutí ten koláč, cítime tlak zo stoličky, na ktorej sedíme, cítime tú sladkú vôňu, počujeme, ako tam niekto vedľa nás rozpráva. Sú to ďalej stavy z receptorov, ktoré sa nachádzajú v našom tele, ako tlak, ph krvi, teplota tela, množstvo žalúdočnej kyseliny, zloženie slín a mnohé ďalšie. Na príklade z cukrárne môžeme vymenovať niektoré zo stavov z receptorov. Zvyšuje sa množstvo slín, ktoré sú v ústach a množstvo žalúdočnej šťavy. Zvyšuje sa nám tepová frekvencia. Mnoho ďalších receptorov sa mení a mnoho ostáva na približne rovnakej úrovni. V pamäti sú aj informácie nachádzajúce sa v danom okamihu v podvedomí, vo vedomí a informácie v nevedomí. Cukráreň a všetky vnemy spôsobujú, že do nášho podvedomia sa dostávajú podobné informácie z minulosti. Vyhodnotenie týchto informácií sa dostáva naspäť do pamäte. Mohli by to byť informácie v tvare - momentálne nás nič neohrozuje, prežívaný stav sa blíži k slasti. Ak tých koláčov bude viac, môže nám psychika signalizovať, že to pre naše zdravie nemusí mať dobrý vplyv. Všetko sa deje aj na základe našich skúseností z minulosti, takže na základe informácií, ktoré sú uložené v našej pamäti. Ďalej sa tam zaznamenávajú informácie z vedomia. Všetko to, čo si práve uvedomujeme pri sedení v cukrárni. Ako nám ten koláčik chutí a čo pre nás znamená. To, že teraz práve niekto prichádza. Myšlienky, že už budeme musieť odísť, lebo máme nejaké povinnosti. Ukladajú sa aj informácie z nevedomia. V cukrárni je psychika v normálnom stave. Nie je potrebné, aby sa napríklad rýchlosť prechodu informácií medzi jednotlivými časťami psychiky nejako menil, takže sa ukladá záznam o normálnom čase prechodu týchto informácií. A nakoniec by som mohol spomenúť aj všetky mimozmyslové vnímania, ktorých obsahy sa tiež zapisujú do pamäte. Toto vnímanie je výsledkom uvedomenia si množstva informácií, ktoré k nám prichádzajú cez naše telo a vlastnosti našej duše a efektívneho vyhodnotenia tohoto uvedomenia. Keďže ide o uvedomovanie a to je otázkou psychiky, aj tieto informácie sa ukladajú spolu so všetkými ďalšími do našej pamäte. V cukrárni zrazu pocítime niečo zvláštne a otáčame sa dozadu. Vidíme, že sa cez okno na nás niekto pozerá. Tento človek sa nám páči a usmejeme sa na neho. Tu je otázkou, koľko zmien na našom tele došlo pri pozeraní sa toho človeka na nás odzadu a my sme ho nevideli. Koľko regulátorov na tomto základe v našom tele zmenilo svoj stav a my sme to zaregistrovali. Je aj otázkou čo "pocítila" naša duša, ktorá je schopná vnímať nezávisle na našom tele. Dôležité je, že sme si to uvedomili a na tom základe aj jednali. Všetky tieto informácie sa zaznamenali do našej pamäte.

Asociatívne vybavovanie z pamäti

Jednou zo základných vlastností našej pamäte je jej asociatívne vybavovanie. Asociácia znamená spájanie alebo združovanie predstáv tak, že jedna predstava vybaví inú, ak sa niekedy tieto predstavy vyskytli spolu. Každé vybavovanie a rospomínanie z pamäte sa deje na tomto asociatívnom princípe. Keď povieme modrá, môže sa nám vybaviť alebo si môžeme predstaviť vodu, more, oblohu alebo niečo podobné. Keď povieme mačka, vybavuje sa nám babička, alebo náš kocúr, ktorého máme doma. Takto si môžeme vybaviť veci, osoby a dokonca aj celé udalosti. Tak, ako sa nám vybavujú veci a udalosti z minulosti, môžeme sa do "tej našej minulosti", s využitím tohoto asociatívneho princípu, dostať aj my. Využívame práve tento princíp na to, aby sme si vybavili podobné udalosti, ktoré sú príčinou našich problémov v prítomnosti.

Telo a psychika

Pozrieme sa bližšie na interakcie medzi telom a psychikou, pamäťou a psychikou a čo pre nás táto interakcia znamená a prečo je táto interakcia dôležitá pri pochopení teórie regresnej terapie. Naše telo sme nazvali prostredníkom medzi hmotným svetom so všetkými hmotnými pochodmi, ktoré sa na zemi dejú a nami samými alebo našou dušou. Pomocou receptorov a regulátorov, ktoré sú v našom tele a ktorých je niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc, "zbierame" tieto informácie. Dostávajú sa k srdcu našej psychiky, do nášho podvedomia. Naše podvedomie tieto informácie spracováva zároveň s informáciami, ktoré sa s určitou pravdepodobnosťou dostávajú z pamäte na základe asociácie a podobnosti s informáciami, ktoré prichádzajú od receptorov a regulátorov. Zároveň sa tieto informácie dostávajú do našej pamäte, ukladajú sa a čakajú na ďalšie spracovanie naším podvedomím. Zároveň sa spracovávajú v podvedomí informácie, ktoré prichádzajú z nášho tela a informácie vybavené z pamäti. Nové informácie sa ukladajú znova do pamäte. Naša psychika je prepojená s receptormi a regulátormi nášho tela. Informácie prichádzajú k nej a takisto toto prepojenie spôsobuje, že tieto receptory a regulátory snímajú informácie, ktoré prichádzajú zo psychiky. Presnejšie povedané snímajú informácie, ktoré spracovalo naše podvedomie. Toto je prirodzene spôsobované prepojením našej psychiky a nášho tela.

Môžeme aj povedať, že naša duša si vytvára svoje telo v každom okamihu nášho bytia na svoj obraz. Čo samozrejme súvisí s tým, čo naša duša už prežila v minulosti. Takže to, čo už sme prežili, a ako sme sa pri tom chovali, teda naša minulosť, je jedným s faktorov, ktorý dotvára celkový obraz našej osobnosti. Spracované informácie z podvedomia sa tiež môžu vybaviť ďalej do nášho vedomia. Toto vybavenie závisí na priechodnosti kanálov, ktoré sú medzi podvedomím a vedomím. Zavisí to práve na tom, ako je naše podvedomie pripravené tieto informácie prijať. Je to, ale, len zlomok informácií, ktoré sú spracovávané naším podvedomím. Obsahy týchto uvedomených informácií sa ďalej dostávajú do pamäti a do podvedomia, kde sa ukladajú a spracovávajú ako informácie, ktoré prišli z oblasti vedomia.

Predstavme si príklad so stretnutím blonďatého človeka so zlatými zubami, pričom nám podobný blonďák so zlatými zubami rozbil v minulosti hlavu. Zrakovým zmyslom prijímame informácie o tom, že stretávame človeka, ktorý má blond vlasy a zlaté zuby. Tieto informácie z našich receptorov sa dostávajú na spracovanie do podvedomia, kde sa zároveň bez toho, aby sme to chceli, objavujú informácie o tom, že podobný blonďák nám niekedy v minulosti rozbil hlavu. Do podvedomia sa na základe asociácie dostávajú informácie z našej pamäte o regulátoroch bolesti na hlave, informácie o zvýšenej tepovej frekvencii, informácie o emocionálnej zlosti a veľa ďalších, ktoré súviseli s touto udalosťou. Ďalej sa niektoré informácie dostávajú do vedomia, takže si napríklad uvedomujeme zlosť, cítime na našom tele bolesť, ale nevieme, prečo sa to deje. Ako keby sa naše telo prispôsobovalo stavu, ktorý bol niekedy v minulosti. Stav všetkých buniek, receptorov a regulátorov v našom tele je určovaný na základe stavu, ktorý práve prežívame v prítomnosti a na základe stavu našej psychiky.

Regresná psychoterapia nám práve dáva možnosť, aby sme si uvedomili všetky potrebné informácie a vyriešili všetky tieto problémy k našej spokojnosti.