Záujem o štúdium

Výcvik regresnej terapie môže absolvovať každý, kto v deň kurzu dovŕšil 18-ty rok života, netrpí žiadnou psychickou poruchou a neberie žiadne psychofarmaka ani drogy. Pri mladších ako 18 rokov len v doprovode rodičov alebo s ich písomným súhlasom.

Žiadne iné špeciálne požiadavky na poslucháčov kurzu nie sú kladené.

Kontakt

Ak máte o štúdium záujem, rezervovať si miesto na výcviku môžete mailom na patrik@regresnaterapia.sk, na telefónnom čísle +421 905 620 354 alebo použite tento kntaktny formulár.