Ciele terapeutického procesu

  • Cieľom terapie je hľadať príčiny problémov, ktoré regresná terapia vidí v traumách a informáciách z minulosti, ktoré sa nám v prítomnosti asociatívne pripomínajú na základe toho, čo práve prežívame alebo potrebujeme prežiť.
  • Cieľom terapie pri použití základnej techniky je vytvorenie korektívnej udalosti, ktorá je totožná z udalosťou ktorá je príčinou problémov, avšak je vytvorená v terapii, takže dochádza k vytvorení komentáru k udalosti, ktorý v pôvodnej traumatickej chýba.
  • Cieľom terapie pri použití Prenatálnej techniky je pochopiť a prijať vzorce správania, ktoré prežíva hlavne mama a otec alebo naše okolie v prenatálnom období a pôrode a ovplyvňujú naše jednanie v prítomnosti.
  • Cieľom terapie pri použití techniky Detstva je sprostredkovať poznanie a prijatie „vnútorného dieťaťa“.
  • Cieľom terapie pri použití Vzťahovej techniky je pochopiť a prijať začiatok a priebeh kola utrpenia, ktoré prežívame v danom vzťahu s osobou, vecou, udalosťou, alebo javom.
  • Cieľom terapie pri použití Archetypálnej vzťahovej techniky je pochopiť a prijať začiatok a priebeh kola utrpenia, ktoré prežívame pri riešení daného archetypu.
  • Cieľom terapeuta je pomôcť klientovi, aby mohol odložiť zbrane, ktoré používa proti sebe.
  • Cieľom terapeuta je pomôcť klientovi otvoriť dvere, ktoré sú práve „na programe“ v riešení jeho problému.