Patrik Balint

Patrik Balint
regresný terapeut, terapeut TOP a kouč

 • (*1974)
 • softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe a STU Bratislave
 • Regresná terapia pod vedením Andreja Dragomireckého 1998-2002
 • dlhodobý výcvik v koučovaní pod vedením Petra Růžičky 2018-2019
 • profesionalizácia v Regresnej terapii od roku 2000
 • vedenie seminárov a kurzov Regresnej terapie na Slovensku a v zahraničí
 • vedenie seminárov a kurzov Terapie orientovanej na prítomnosť(TOP), ktorá je nekauzálnou terapiou a vychádza z dlhoročnej praxe Regresnej terapie a koučovania
 • Prenatálna terapia, Vzťahová terapia, Osobostná vzťahová terapia, Archetypálna vzťahová terapia
 • terapia Profiling používaná hlavne na autoterapeutické účely
 • ďalšia špecializácia - Psychická príprava na pôrod a materstvo(www.predporodnapriprava.sk), Partnerská dynamika a sexualita, Dlhodobé hladovanie(www.hladovanie.sk), Odprevádzanie a téma smrti, Numerológia
 • koučovanie firiem www.analyzuje.sk
 • koučovanie športovcov, manažérov a klietov
 • koučovanie v relácii Reštart na JOJ www.joj.sk/restart
 • kreatívny producent partnerského archetypálneho seriálu Tomáš a Diana vysielaného televíziou JOJ
 • články a úvahy www.patrikbalint.blogspot.sk

Na klienta a jeho problém sa pozerá ako na niečo jedinečné, čo vyžaduje aj jedinečný prístup. Používa techniky regresnej terapie na základe asociatívneho vybavovania, takže všetko prebieha pri vedomí a zároveň s rešpektom k psychike a intimite klienta.

Terapeutický proces vidí ako snahu terapeuta pomôcť klientovi poznať mechanizmy, ktoré používa proti sebe a zároveň mu pomáha, aby ich mohol odložiť. Regresná terapia, ktorú robí a učí je štruktúrovanou metódou centrovanou na klienta, kde je klient vedený, nie tlačený.

V praxi okrem techník regresnej terapie využíva poznanie, že všetko je so všetkým spojené, takže poznanie a riešenie problémov sa môže skrývať aj v tých nejjednoduchších veciach, ktoré sú často veľmi blízko nás.

Regresná terapia systémom Patrika Balinta prechádza vedeckým skúmaním účinnosti, ktorého prvé veľmi dobré výsledky na neuro-bilologickej úrovni je možné zhliadnuť vo vedeckom časopise tu: https://civitas.rs/wp-content/uploads/2023/10/1.-Bunford-NEUROBIOLOGICAL-CHANGES-IN-REGRESSION-THERAPY-PROCESS.pdf

Cena za sedenie:

Regresná terapia v Bratislave 80 eur/sedenie (rátajte 1-3 hodiny)

Regresná rerapia cez skype, viber, whatsup, zoom 80 eur/sedenie (rátajte 1-3 hodiny)

Predpôrodná príprava v Bratislava 60 eur/sedenie (rátajte (1-2 hodiny)

Predpôrodná príprava cez skype 60 eur/sedenie (rátajte (1-2 hodiny)

Regresná terapia mimo SR - informujte sa dopredu o možnom mieste a cene (rátajtre 1-3 hodiny)

Osobný Koučink 80 eur/hodina

Firemný koučing 100 eur/hodina alebo podľa dohody - tu si môžete prečítať viac informácií

Skúsenosti v praxi

 • s ľahkými aj tažkými duševnými problémami
 • s psychosomatickými problémami
 • so vzťahovými problémami
 • s hľadaním osobnej jedinečnej cesty a poznania
 • s odporevádzaním a smútkovým poradenstvom
 • s psychickou prípravou na prenatálne obdobie, pôrod a rodičovstvo
 • s psychickou prípravou vrcholových športovcov
 • s psychickou prípravou vrcholových manažérov
 • s analýzou projektov, startup-ov a firiem
 • vo vyše 16000 terapeutických a koučovacích hodinách a analýz
 • s výukou a prípravou nových generácií Regresných terapeutov
 • s výukou a prípravou nových generácií terapeutov orientovaných na prítomnosť (TOP)
 • s koučovaním klientov, vrcholových športovcov, manažérov a celých firemných tímov (viac informácií a referencie na www.analyzuje.sk)