Analýzy projektov a startupov

Celý svoj profesný život skúmam a analyzujem ľudskú psychiku na rôznych úrovniach. Mojou študijnou Alma Mater sú ČVUT Praha a FEL Bratislava a profesnou kurzy Andreja Dragomireckého a moja jedinečná prax. Z toho spojenia vychádzajú aj moje analýzy a stratégie, ktoré ponúkam začínajúcim aj rozbehnutým projektom. Tiež z neho vychádza presvedčenie, že v úspešnom projekte sa odráža život a reflektuje základné pravidlá fungovania psychiky.

Poradenstvo pre firmy, startup-y a projekty

Ponúkam:

  • Krízovú analýzu tesne pred strategickým rozhodnutím.
  • Analýzu silných a slabých stránok projektu alebo firmy.
  • Analýzu cielenia a potenciálu projektu alebo firmy.
  • Analýza koncepcie a jej udržiavanie na všetkých úrovniach projektu alebo firmy.
  • Analýzu možných reakcií podvedomej úrovne klientov alebo spotrebiteľov projektu alebo firmy.
  • Analýzu možných reakcií podvedomej úrovne investorov na projekt alebo firmu.
  • Prínos nadhľadu a rozšírenia hraníc potenciálu projektu alebo firmy.

Cena poradenstva 80 eur/hodina. Ideálne je osobné stretnutie u mňa v Martine. Po dohode je možné sa stretnúť v prostredí klienta. V takom prípade sa k cene pripočítavajú priame náklady na cestu plus jedna hodina práce naviac. Pri užšej a dlhšej spolupráci sa cena vypočítava dohodou.

Analýzu a poradenstvo je tiež možné po dohode robiť cez telefón, skype, facetime alebo mail.

Referencie a viac informácií nájdete na www.analyzuje.sk

Ponúkam tiež 20 minút hovorenej analýzy potenciálu projektu alebo firmy, ktorá zahrňa silné a slabé stránky. Rozbor vychádza z verejných informácií, ak také existujú.

Prípadne analýza po vyžiadaní základných informácií. Nevyžaduje sa osobné stretnutie. Cena 40 eur. Ak s analýzou nebudete spokojný, považujem to za reklamáciu s návratom celej sumy na váš účet.

Objednávku prosím zašlite na balint(zav)analyzuje.sk Analýzu zasielam najneskôr do 10 pracovných dní po zaslaní peňazí na účet.

Úhrada je realizovaná cez účet: 4007646611/7500 ČSOB, Patrik Balint, pred úhradou prosím pošlite svoje fakturačné údaje. Mail ani ďalšie údaje nebudú inak ďalej používané.

V podnikateľskom poradenstve si môžete úžívať diskrétnosť na úrovni terapeutickej praxe.

Viac infromáciií nájdete tiež na mojich stránkach venujúcich sa analýzam a koučinku.