Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Web stránku www.regresnaterapia.sk prevádzkuje spoločnosť Analyzuje s.r.o. , Kuzmányho 40, Martin 03601. IČO: 50 650 815, IČDPH: SK2120416925 zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Žiline v odiely s.r.o. Pod vložkou číslo

Používateľ: je každá osoba, ktorá navštívi a používa web stránkuwww.regresnaterapia.skalebo akýmkoľvek iným spôsobom príde do kontaktu s informáciami na tejto stránke. Takto sa stáva dotknutou osobou v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov")

Osobné údaje

Prevádzkovateľ eviduje len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Osobné údaje archivujeme po dobu nevyhnutnú pre splnenie archivačných povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje chránime a spracovávame podľa podmienok popísaných v ďalších častiach.

Rozsah spracovania osobných údajov

Web www.regresnaterapia.sk slúži na informovanie o terapeutickej metóde aj ako brána do sveta Regresnej terapie a terapie TOP.

Na web stránke spracovávame tieto údaje:

 1. Newsletter
  Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely registrácie.

  Meno
  Priezvisko
  Email

 2. Kontaktné formuláre
  Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely informovania

  Meno
  Priezvisko
  Email

 3. Poskytnutie osobných údajov našim spoluporacovníkom
  Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely informovania našich spolupracovníkov. Vždy ste vopred informovaní, ktorému spolupracovníkovi sú poskytované osobné údaje.

  Meno
  Priezvisko
  Email

 4. Užitočnosť poskytovaných informácií
  Zoznam osobných údajov spracovaných v informačných systémoch na účely informovania

  Email

Cookies

Počas návštevy našej stránky zaznamenávame cez systém cookies vašu IP adresu, ktorú máte pridelenú od vášho poskytovateľa internetu, dĺžku trvania vášho prezerania stránok, vašu cestu prezerania stránok atď Viac sa dozviete oi systéme cookies tu...

Náš web tiež poskytuje možnosť zakázať používanie cookies, takže budete prehliadať stránky bez nejakého zbierania osobných údajov.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Na web stránke spracúvame a chránime osobné údaje pomocou najmodernejších technológií. Osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím stranám ani s nimi neobchodujeme. K osobným údajom majú prístup v niektorých častiach stránky aj naši spolupracovníci, na čo je používateľ dopredu upozornený.

Práva

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Toto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov vychádzajúceho z predošlého súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalej máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Doba uloženia osobných údajov

Zbierané údaje sú uchovávané na nevyhnutnú dobu na vybavenie vaše požiadavky v rozsahu zákona o Ochrane osobných údajov najviac však po dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje vymazané.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania osobných údajov ma neváhajte kontaktovať na patrik@regresnaterapia.sk